Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu

Proclaimer

Laatst gewijzigd op: 04 april 2018

Website SBG en gebruik informatie

Stichting Benchmark GGZ (SBG) wil de kwaliteit van de zorg in de GGZ verbeteren door als onafhankelijke stichting transparantie te bieden over behandelresultaten en klantervaringen. SBG informeert betrokkenen over benchmarken in de GGZ via haar website www.sbggz.nl.

De organisatie en medewerkers van SBG verklaren dat de inhoud van www.sbggz.nl deskundig en zorgvuldig is samengesteld. De informatie op www.sbggz.nl is openbaar en de gebruiker van www.sbggz.nl mag deze informatie – mits niet-commercieel – gebruiken. Bij het kopiëren en verspreiden van SBG haar informatie is bronvermelding wenselijk.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is voortdurend in beweging en daarom heeft SBG het recht om inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van www.sbggz.nl.

Vragen over www.sbggz.nl

Het kan voorkomen dat een onderdeel van www.sbggz.nl niet werkt. Als u een probleem ondervindt met www.sbggz.nl meld dit s.v.p. met een e-mail naar info@sbggz.nl. SBG verhelpt het probleem dan zo spoedig als mogelijk.

Aansprakelijkheid

Ondanks de aandacht en zorg die SBG besteedt aan de samenstelling van www.sbggz.nl kan SBG niet instaan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de gegevens. SBG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van www.sbggz.nl.

Klacht

Hoewel SBG aan haar diensten en producten de uiterste zorg besteedt, is het mogelijk dat u niet tevreden bent over een gedraging of dienst- of productlevering. SBG leest dit graag van u want met uw reactie helpt u om onze diensten en producten te verbeteren.

U kunt uw klacht e-mailen naar info@sbggz.nl.

Wat doet SBG met uw klacht?

Binnen zeven werkdagen na ontvangst van uw klacht informeert SBG u over de afhandeling van uw klacht. Ook kan de medewerker die uw klacht behandelt contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken of meer informatie aan u te vragen.

Uw klacht wordt binnen tien weken, conform het SBG Klachtreglement, afgehandeld en u wordt hierover per e-mail geïnformeerd.

Mogelijk neemt een medewerker na afhandeling van de klacht nogmaals contact met u op om te horen of u tevreden bent over de afhandeling van de klacht.

Privacy

SBG gaat vertrouwelijk om met de in dit kader ontvangen gegevens en bewaart deze gegevens tot vijf jaar na afhandeling van de klacht, tenzij SBG door omstandigheden genoodzaakt is van deze bewaartermijn af te wijken.

Privacyverklaring

SBG respecteert uw privacy als gebruiker van www.sbggz.nl en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. SBG verzamelt alleen gegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt bij het gebruik van een onlineformulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u SBG toestemming deze gegevens te gebruiken.

Uw gegevens

Uw gegevens worden zorgvuldig beveiligd en verwerkt. SBG gebruikt de gegevens die u achterlaat op www.sbggz.nl uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en SBG bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is.

Cookies

Om de inhoud van www.sbggz.nl te verbeteren gebruikt SBG Google Analytics. Daarmee worden gegevens van niet-persoonlijke aard verzameld. Bij sommige webbrowsers zijn cookies uit te schakelen, soms functioneren delen van een website beperkt als men cookies weigert.

E-mail

Een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als een bericht niet voor u bestemd is, vraagt SBG u vriendelijk dit aan de afzender te melden. Door de elektronische verzending van een bericht staat SBG niet in voor een juist en volledig overbrengen van de inhoud, en voor een tijdige ontvangst.

top