Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Over SBG

Hier vindt u informatie over onze doelstellingen, de wijze waarop SBG is georganiseerd, de medewerkers van SBG en de partners met wie wij samenwerken.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van SBG?

SBG partners

Laatst gewijzigd op: 05 december 2017
SBG werkt nauw samen met zeer veel stakeholders binnen de GGZ. Het benchmarken is namelijk een onderwerp dat door alle belanghebbenden gezamenlijk ontwikkeld en gedragen moet worden. Hieronder vindt u een korte omschrijving van partijen die een formele relatie hebben met SBG en hoe deze relatie is vormgegeven. Het is geenszins een uitputtend overzicht van alle partijen met wie SBG samenwerkt.
algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
partner

MIND Platform

Laatst gewijzigd op: 04 september 2018

SBG is een initiatief van de verschillende belanghebbenden in het GGZ veld, waaronder MIND Platform. MIND heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van SBG, evenals de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Beroepsorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Raad van SBG.

Op dit moment stelt SBG de verzamelde uitkomstgegevens beschikbaar aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, GGZ Nederland en MIND. Zorgaanbieders hebben inzicht in de resultaten van hun eigen organisatie en tot de landelijke benchmark. De zorgverzekeraars hebben toegang tot informatie van zorgaanbieders met wie zij een overeenkomst hebben tot inkoop van zorg of die hen daarvoor geautoriseerd hebben. GGZ Nederland en MIND hebben toegang tot de gegevens van de zorgaanbieders die hen daartoe geautoriseerd hebben. SBG geeft deze toegang via een webapplicatie, de Benchmark Rapportage Module (BRaM). BRaM maakt daarbij gebruik van de door de zorgaanbieders bij SBG aangeleverde data. In BRaM is het mogelijk om online rapportages te maken over zelf te selecteren groepen patiënten.

Een volgende stap is het breder beschikbaar stellen van deze informatie aan patiënten en patiëntenorganisaties. SBG bekijkt samen met MIND op drie niveaus op welke manier dat het beste kan gebeuren:

  1. Landelijk: MIND kan reeds van een aantal zorgaanbieders in BRaM de uitkomstgegevens bekijken, maar we streven ernaar dat alle zorgaanbieders hiervoor toestemming geven. MIND mag deze gegevens uitsluitend intern gebruiken en in een gesprek met de zorgaanbieder zelf.
  2. Regionaal / lokaal: het uitvoeren van proefprojecten met cliëntenraden en hun directie over hoe over resultaten in BRaM met elkaar in gesprek te kunnen gaan.
  3. Individuele burgers en patiënten: MIND onderzoekt welke informatie patiënten van belang vinden als ze een zorgaanbieder zoeken. SBG kijkt samen met MIND hoe de informatie in BRaM over behandeluitkomsten en klantervaringen bruikbaar is om patiënten voor te lichten.

Lees voor meer informatie ook: Informatie voor de patiënt(vertegenwoordigers)

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
partner,patient

GGZ Nederland

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

GGZ Nederland is één van de oprichters van Stichting Benchmark GGZ.

In een bestuurlijk akkoord in 2010 is door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland afgesproken om een onafhankelijke stichting op te richten voor het verzamelen van uitkomstgegevens en klantervaringsgegevens met betrekking tot behandelingen in de GGZ. Deze onafhankelijke stichting is SBG geworden.

GGZ Nederland draagt twee bestuurders voor uit haar achterban voor het bestuur van SBG

SBG en GGZ Nederland werken samen op het gebied van ROM en Benchmarken en hebben maandelijks overleg over de ontwikkelingen. GGZ Nederland heeft bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd bij het opzetten van de Expertraden van SBG.

Ook werken SBG en GGZ Nederland momenteel samen in het opzetten van een landelijk informatiepunt voor de Argusregistratie.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
ggznederlandggzn,partner

Zorgverzekeraars Nederland

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Zorgverzekeraars Nederland is één van de oprichters van Stichting Benchmark GGZ.

In een bestuurlijk akkoord in 2010 is door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland afgesproken om een onafhankelijke stichting op te richten voor het verzamelen van uitkomstgegevens en klantervaringsgegevens met betrekking tot behandelingen in de GGZ. Deze onafhankelijke stichting is SBG geworden.

Zorgverzekeraars Nederland draagt drie bestuurders voor uit haar achterban voor het bestuur van SBG

SBG en Zorgverzekeraars Nederland werken samen op het gebied van ROM en Benchmarken en hebben maandelijks overleg over de ontwikkelingen.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
partner,zorgverzekeraarsnederlandzn

Nederlands Instituut van Psychologen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
Het Nederlands Instituut van Psychologen vertegenwoordigt een belangrijk deel van de behandelaren in de GGZ. Deze professionals spelen een cruciale rol in het realiseren van een betekenisvolle benchmark. Zij passen immers de ROM toe die de informatie levert voor de benchmark. SBG hecht veel waarde aan de inbreng van professionals bij de inhoudelijke ontwikkeling van SBG. De beslissende vakinhoudelijk borging heeft bij SBG zijn plaats gekregen in de Wetenschappelijke Raad. Om deze inbreng te borgen is het aan het Nederlands Instituut van Psychologen voorbehouden om één positie in de Wetenschappelijke Raad van SBG te bezetten. Op dit moment zit Prof. dr. Jack Dekker op voordracht van het Nederlands Instituut van Psychologen in de Wetenschappelijke Raad van SBG.
behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
nederlandsinstituutvanpsychologennip,partner

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vertegenwoordigt een belangrijk deel van de behandelaren in de GGZ. Deze professionals spelen een cruciale rol in het realiseren van een betekenisvolle benchmark. Zij passen immers de ROM toe die de informatie levert voor de benchmark. SBG hecht veel waarde aan de inbreng van professionals bij de inhoudelijke ontwikkeling van SBG. De beslissende vakinhoudelijke borging heeft bij SBG zijn plaats gekregen in de Wetenschappelijke Raad. Om deze inbreng te borgen is het aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voorbehouden om één positie in de Wetenschappelijke Raad van SBG te bezetten. Op dit moment zit Prof. dr. Niels Mulder op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in de Wetenschappelijke Raad van SBG.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
nederlandseverenigingvoorpsychiatrienvvp,partner
top