Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Nummerreeksen gepseudonimiseerd

De waarden bij de MDS attributen “Zorgtrajectnummer”, “DBC trajectnummer” en “Koppelnummer” worden voortaan door ZorgTTP vervangen voor pseudoniemen. Hiervoor hoeven door de zorgaanbieder geen aanpassingen te worden gedaan in het XML bestand. Zorgaanbieders die data aanleveren bij SBG moeten gebruik gaan maken van de nieuwe Privacy Verzend Module (PVM). Deze nieuwe PVM zorgt ervoor dat alle nummerreeksen worden gepseudonimiseerd. U kunt al uw bestanden tot en met 7 juli 2017 nog aanleveren met de oude PVM, daarna dient u de nieuwe PVM te installeren. Deze PVM zal binnenkort ter beschikking worden gesteld. Alle nummerreeksen zijn in de SBG database dan reeds vervangen door PseudoNummerreeksen.

De nummerreeksen “Koppelnummer , “Zorgtrajectnummer”, en “DBCtrajectnummer” zijn nummers die bekend zijn zowel in de database van de zorgaanbieder als in de database van SBG. Deze nummerreeksen zijn géén betekenisvolle gegevens; het mogen bijvoorbeeld geen patiëntnummers of dossiernummers uit een EPD zijn. Toch voldoen deze nummers door aangescherpte regelgeving niet langer aan de strengste privacy vereisten en wilden we hier verbeteringen in aanbrengen.

De nummerreeksen, zoals deze bij de zorgaanbieder bekend zijn, worden voortaan gepseudonimiseerd naar een nummer dat alleen bij SBG bekend is. Dit pseudoniem is niet meer terug te herleiden naar het oorspronkelijke nummer (er bestaat geen sleutel voor het terugvertalen). Er ontstaat een zogenaamd eenweg-pseudoniem. Doordat input wel altijd leidt tot zelfde output is aanvullen of corrigeren van reeds aangeleverde gegevens nog wel mogelijk. Hierdoor kan de standaard werkwijze voor reguliere aanleveringen op dezelfde wijze worden voortgezet.

Maar helemaal zonder gevolgen is deze MDS wijziging niet. Want het communiceren over genoemde nummerreeksen zal vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk zijn. Analysevragen over afwijkingen in de data zullen niet meer op detailniveau kunnen worden beantwoord. En ook enkele rapportages in BRaM, zoals de beheerrapportages, zullen worden aangepast. Immers, een pseudonummer zal een beheerder niet meer helpen, omdat dit nummer niet meer herleidbaar is naar een specifiek record. Kortom, minder detailinformatie, maar nog altijd voldoende informatie om data te kunnen controleren.

Is dit alles?

Nee, SBG gaat nog een stapje verder, want waarom zou je nummerreeksen nog moeten bewaren indien een zorgtraject is afgesloten? Nadat een zorgtraject is afgesloten en er geen aanvullingen of correcties meer op kunnen worden toegepast zijn gepseudonimiseerde nummerreeksen niet meer nodig. De volgende stap is dat SBG ook alle nummerreeksen zal randomiseren bij die zorgtrajecten waarbij de nummerreeksen geen functie meer hebben. Hierdoor verdwijnt definitief elke relatie tussen de nummerreeksen bij SBG en bij de zorgaanbieder, wat een optimaal anonimiseren bewerkstelligt.

Een consequentie van het randomiseren is dat correcties of aanvullingen bij deze trajecten niet meer mogelijk zijn. Omdat het met regelmaat voorkomt dat er toch herstelaanleveringen nodig zijn na verloop van de standaard aanlevertermijn van vier maanden, hanteren we een ruimere periode voordat er nummerreeksen definitief gerandomiseerd worden. Momenteel passen we de randomisatie toe op afgesloten zorgtrajecten met een einddatum voor 1 juli 2016, en alleen bij die patiënten bij wie na deze datum geen nieuw zorgtraject is aangeleverd.