Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Aanlevering indicatoren GGZ verslagjaar 2016

Binnen de GGZ zijn afspraken gemaakt over aan te leveren kwaliteitsindicatoren. Deze zijn vastgelegd op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland.

De indicatorenset bestaat uit drie onderdelen: veiligheid, effectiviteit en cliëntervaring.

Effectiviteits- en cliëntervaringsindicatoren

De gegevens van effectiviteit en cliëntervaring worden (nog) niet bij het Zorginstituut aangeleverd. Vanwege de discussie over ROM heeft GGZ Nederland haar leden opgeroepen aanlevering van ROM gegevens aan SBG op te schorten. Consequentie is dat SBG zowel de prestatie indicatoren op het gebied van effectiviteit als cliëntervaringen niet kan doorleveren aan ZiN. Hier ligt een uitspraak uit het Bestuurlijk Overleg tussen GGZ Nederland en het Zorginstituut aan ten grondslag.

Bestuurders dringen er wel op aan om ROM en CQi data te blijven verzamelen, als onderdeel van het primaire bedrijfsproces en conform de actuele richtlijnen. Deze zijn onder meer terug te vinden op de website van SBG.

Veiligheidsindicatoren

De aanlevering van veiligheidsindicatoren kan wel doorgang vinden, omdat deze niet worden geraakt door de discussie over ROM.

Vanaf 15 juli wordt de portal voor het aanleveren van de veiligheidsindicatoren geopend. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van SBG rond 15 juli met een link naar een webenquête. Alle zorgaanbieders die een contract hebben met SBG ontvangen deze uitnodiging, ook indien de veiligheidsindicatoren niet op hen van toepassing zijn. Als dat het geval is, kunt u dát in de webenquête kenbaar maken.

De nieuwe deadline voor de aanlevering van de veiligheidsindicatoren is 1 oktober a.s..