Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Aanlevering wettelijke verplichte prestatie-indicatoren

De oproep van GGZ Nederland om data tijdelijk op te schorten is van invloed op de aanlevering van de prestatie-indicatoren GGZ. In overleg met het Zorginstituut Nederland is afgestemd dat de deadline van 1 juli 2017 niet wordt gehandhaafd, maar onduidelijk is nog wat dan wel de aanleververplichting zal zijn. Zodra we u van meer specifieke informatie kunnen voorzien, zullen we dat uiteraard doen. Tot die tijd kunt u wachten op onze berichtgeving. U ontvangt dus ook nog geen code om de veiligheidsindicatoren in te vullen.