Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Informatievoorziening over fusietraject

Dit is de laatste nieuwsbrief van SBG. In het vierde kwartaal van dit jaar zal SBG samen met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) een nieuw kwaliteitsinstituut gaan vormen genaamd Alliantie voor Kwaliteit in de GGZ, akwa, en wordt er een data-verwerker van en voor de GGZ sector opgericht met de werknaam De Nieuwe Entiteit (DNE). Uiteraard houden we onze gecontracteerde zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de hoogte van de ontwikkelingen met direct aan hen gerichte berichtgeving. Het uitgangspunt bij de fusie is dat de infrastructuur zo veel mogelijk in tact blijft en dat geldt dus ook voor de afgesloten overeenkomsten. Deze blijven van kracht. Wij houden de contractanten direct op de hoogte van de precieze invulling van de overgang van SBG naar akwa en de data-verwerker en wat dit betekent voor de overeenkomsten. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk via 030-229 9099 of via servicedesk@sbggz.nl.