Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Nieuwe BRaM Rapportage: Behandeluitkomsten Vergelijken

Het afgelopen jaar heeft u in de Benchmark Rapportage Module (BRaM) kunnen werken met verbeterde rapportages voor Patiëntervaringen (Behandelingen) en Behandeluitkomsten (Rangordeningen). Deze rapportages zijn sneller, dynamischer en hebben een verbeterde look and feel ten opzichte van wat u gewend was. Nog even en u kunt ook van deze voordelen genieten in een nieuwe rapportage voor behandeluitkomsten: Behandeluitkomsten Vergelijken. Maar let op: er komt meer!

Klik hier voor het instructiefilmpje.

Behandeluitkomsten flexibeler vergelijken

In de huidige rapportages Behandeluitkomsten Basis GGZ, (initiële) DBC trajecten en Zorgtrajecten kunt u op basis van de organisatiestructuur van uw instelling een insteekniveau kiezen. Vervolgens krijgt u alleen voor dit insteekniveau en alle direct onderliggende niveaus de resultaten te zien. Misschien wilt u deze resultaten echter vergelijken met die van teams of afdelingen op een ander niveau. Dat kan! In de nieuwe rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken kunt u helemaal zelf kiezen welke organisatieniveaus er toegevoegd worden aan het rapport, ongeacht het niveau waarop deze zich bevinden. Wilt u een wijziging aanbrengen in de selectie? Ook dat kan. Organisatieniveaus kunnen flexibel toegevoegd worden door deze aan te klikken in de menustructuur rechts en weer verwijderd worden door op het minnetje te klikken aan het einde van de tabel. Zo hoeft u niet steeds opnieuw een rapport te genereren, maar kunt u de rapportage vormgeven zoals u dat zelf wenst.

Betekenisvolle verschillen makkelijker ontdekken

Wanneer u aan de slag gaat met behandeluitkomsten wilt u weten welke afdelingen betekenisvol van elkaar verschillen. Een bestaand hulpmiddel daarvoor is de visuele weergave van de ΔT (d.w.z. T-score begin – T-score eind). Dit hulpmiddel werkt goed als het aantal organisatie-eenheden in het rapport beperkt is, maar kan onoverzichtelijk worden wanneer dit aantal groter is. Ook hier hebben we een oplossing voor: resultaten sorteren. U kunt in de nieuwe rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken de tabel met behandeluitkomsten sorteren (van hoge naar lage waarden) op alle relevante kolommen: ΔT, T-begin, T-eind, N (d.w.z. het aantal trajecten waarover de resultaten bepaald zijn) en het responspercentage. Zo kunt u naast de vormgeving ook de tabel structureren zoals u dat wilt.

Oud en Nieuw

De nieuwe rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken komt binnenkort beschikbaar in BRaM en zal uiteindelijk de oude rapportages Behandeluitkomsten Basis GGZ, (initiële) DBC trajecten en Zorgtrajecten gaan vervangen. Omdat de nieuwe rapportage echter nog in ontwikkeling is1 en we benieuwd zijn naar uw feedback, zullen de oude rapportages en de nieuwe de aankomende periode nog naast elkaar blijven bestaan. Zo kunt u aan de slag gaan met de nieuwe rapportage terwijl wij deze verder ontwikkelen op basis van uw feedback. Voor al uw ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met Gerard Flens (gerard.flens@sbggz.nl).
1 De nieuwe rapportage behandeluitkomsten werkt nu voor de meetdomeinen waar een ΔT voor berekend wordt. De meetdomeinen met een categoriale uitkomstmaat (Zorgdomeinen Verslaving Cure en Chronisch, meetdomein Gebruik) worden in een later stadium toegevoegd. Verder wordt er gewerkt aan verbeteringen in de subgroep-selecties, een exportfunctionaliteit, de mogelijkheid om de gemaakte selecties te bewaren, en de mogelijkheid om verschillende periodes binnen één rapportage te kunnen vergelijken.