Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Uitreiking Value Based Health Care Prize 2017

SBG was genomineerd voor de Value Based Healthcare Prize 2017 een initiatief van VBHC Center Europe, het Europese platform voor VBHC implementatie. Value Based Health Care (VBHC) komt van prof. Michael Porter en prof. Elisabeth Teisberg die met hun boek Redefining Healthcare uit 2006 een nieuwe visie introduceerden op de gezondheidszorg. VBHC heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten van zorg te reduceren door op verrichtingen gebaseerde financiering te vervangen door op “waarde” gebaseerde financiering. De waarde die de zorg voor de patiënt oplevert staat centraal. In het artikel What is value in healthcare lichten zij het concept VBHC toe. Op 11 mei werd de prijs voor beste VBHC initiatief in 2017 uitgereikt. De beroemde prof. Michael Porter kwam deze keer in persoon om de prijs uit te reiken. Uiteraard niet alvorens hij de nieuwste ontwikkelingen en zijn visie in een presentatie had toegelicht.

De winnaar van de VBHC prijs 2017 is Diabeter een gespecialiseerd behandelcentrum voor jeugdigen met type 1 diabetes. Er waren veel inspirerende voorbeelden van VBHC initiatieven en de waarde die zij voor de zorg opleverde. SBG voldoet vooralsnog slechts aan een paar van de kerncriteria van VBHC die terug te lezen zijn op sheet 7 van de presentatie van prof. Porter. Om één van de dertien genomineerde initiatieven te zijn was een hele eer. We gaan onderzoeken hoe we in samenwerking met het veld wellicht over twee jaar opnieuw een gooi naar de prijs kunnen doen.