Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Deep Dive in de data 15: Indicator criteria Stichting Benchmark GGZ

In deze afsluitende deep dive gaan we in op de kwaliteitsindicatoren die het veld heeft ontwikkeld en welke criteria gehanteerd worden om de kwaliteit van de indicatoren te borgen.