Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Stappenplan voor bepalen zorgdomeinen

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

Als hulpmiddel bij het bepalen van het juiste zorgdomein volgt hier een globaal stappenplan

1. Bekijk uw organisatiestructuur: overlapt deze met de SBG zorgdomeinen? 

Onderscheidt u bijvoorbeeld een organisatieonderdeel voor ‘Curatieve zorg’, ‘Ouderen’, ‘Verslaving’ of ‘Volwassenen’? Heeft u een opnameafdeling voor patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)? Heeft u een polikliniek voor ambulante behandeling van stemmingsstoornissen of een afdeling voor casemanagement bij dementie?

In dat geval kunt u voor deze afdelingen meestal eenvoudig een vertaling maken naar het betreffende zorgdomein.

  • Soms is het nodig om een verdere verfijning toe te passen. Zoals het maken van onderscheid tussen ‘Volwassenen cure’ en ‘Volwassenen EPA’. Hoewel ook hier vaak een organisatorisch onderscheid wordt gemaakt tussen de curatieve zorg en care vanwege EPA, komt het ook voor dat één afdeling beide typen behandelingen aanbiedt.
  • Net als het punt hierboven kan het voorkomen dat er geen organisatorisch onderscheid wordt gemaakt tussen ‘Verslaving cure’ en ‘Verslaving chronisch’.
  • Ook kunnen er specialistische afdelingen zijn, waarbij het niet direct duidelijk is in welk zorgdomein deze thuis horen, zoals een afdeling voor ADHD bij volwassenen. In dat geval kijkt u primair waar u deze afdeling kan plaatsen op basis van de focus van de behandeling: is de behandeling primair gericht op cure of primair gericht op care?

2. Indien uw instelling op een geheel andere wijze is ingedeeld, bijvoorbeeld naar type behandeling (bijvoorbeeld een afdeling voor cognitieve gedragstherapie; een afdeling voor psychodynamische therapie), dan overlapt uw organisatorische structuur niet met de benchmarkstructuur. In dat geval bepaalt u per behandeling binnen welk zorgdomein deze valt. Hierbij gaat u uit van de primaire focus van de behandeling.
  • Indien u ROM reeds heeft geïmplementeerd kunt u vaak uit de keuzes die u voor ROM heeft gemaakt, afleiden om wat voor soort behandeling het gaat. Komt uw prestatie vooral tot uiting in een afname van klachten of juist in verbetering van functioneren?
  • Indien u nog geen ROM heeft geïmplementeerd, dan maakt u per zorgtraject de inhoudelijke keuze.

In het document SBG Invulformulier DEF onder de sectie ‘Documenten’ staat een opsomming van alle zorgdomeinen, waarbij u bij ieder zorgdomein aan kunt geven of er patiënten onder dat zorgdomein behandeld worden in de instelling, welke meetdomeinen onderscheiden worden en wat de bijbehorende meetinstrumenten zijn.

Let op: alle -gesloten en eventueel openstaande- behandelingen, zowel gemeten als niet-gemeten, dienen voorzien te zijn van een zorgdomeincode.

behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
zorgdomein
top