Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Aan te leveren DBC trajecten

Laatst gewijzigd op: 16 juli 2018

DBC Trajecten ten behoeve ROM

In het document SBG MINIMALE DATASET onder het tabblad ‘Documenten’ staat exact aangegeven welke DBC-trajecten u bij SBG verplicht moet aanleveren.

In de onderstaande tabel vindt u welke type DBC-trajecten (afhankelijk van de financieringsvorm) u verplicht, optioneel of niet aanlevert.

Type behandeltrajecten (alleen ROM data) Aanleveren Opmerking
DBC trajecten (gespecialiseerde GGZ) Afgesloten Verplicht U moet alle afgesloten DBC-trajecten aanleveren
DBC trajecten (gespecialiseerde GGZ) Openstaande Optioneel Als u Arguselementen aanlevert, moet u ook openstaande DBC-trajecten aanleveren
Productgroepen Generalistische Basis GGZ Afgesloten Verplicht U moet alle afgesloten Productgroepen Generalistische Basis GGZ aanleveren
Productgroepen Generalistische Basis GGZ Openstaand Optioneel

Als u openstaande trajecten aanlevert moet u ervoor zorgen dat na een EPD- of ROM-systeemwijziging, of de wijze van aanleveren, het zorgtrajectnummer, het koppelnummer en de DBC-prestatiecode gelijk blijven. Als deze nummers veranderen worden de al aangeleverde DBC’s niet verrijkt met nieuwe informatie en blijven de aanvankelijke DBC’s in BRaM openstaan.

DBC Trajecten ten behoeve van ROM en Argus

Indien u Argus registreert, levert u zowel afgesloten als openstaande DBC-trajecten aan. U dient alle klinische opnames aan te leveren, ook als er géén dwang of drang is toegepast. Omdat de Arguselementen gekoppeld kunnen zijn aan zowel DBC-trajecten, ZZP-trajecten als DBBC-trajecten, levert u ook deze trajecten aan, mits er klinische opnames bij deze patiënt zijn geregistreerd. ZZP- en DBBC-trajecten van ambulante patiënten hoeven dus niet aangeleverd te worden, zij krijgen immers ook niet te maken met dwang of drang. Gemakshalve zal verder op de website worden gesproken over DBC-trajecten in het geval van gespecialiseerde GGZ-trajecten, generalistische basis GGZ-trajecten, ZZP-trajecten en DBBC-trajecten. De term DBC-trajecten heeft dus betrekking op al deze soorten behandelingen, tenzij expliciet anders aangegeven.

Alle Arguselementen (opnames en juridische statussen) die binnen de periode liggen moeten worden aangeleverd, dus zowel openstaande als afgesloten elementen.

Type behandeltrajecten (ROM en Argus data) Aanleveren Opmerking
DBC-trajecten (gespecialiseerde GGZ) Afgesloten Verplicht
DBC-trajecten (gespecialiseerde GGZ) Openstaande Verplicht
Productgroepen Generalistische Basis GGZ Afgesloten Verplicht
Productgroepen Generalistische Basis GGZ Openstaande Optioneel
ZZP-trajecten Afgesloten en openstaande Verplicht Alleen trajecten met klinische opnames
DBBC-trajecten Afgesloten en openstaande Verplicht Alleen trajecten met klinische opnames

Voor het aanleveren van Productgroepen Generalistische Basis GGZ gelden dezelfde voorwaarden als voor DBC-trajecten. De enige variabele die extra aandacht nodig heeft is de prestatiecode. Voor de ZZP- en DBBC trajecten die u aan moet leveren als u Arguselementen aanlevert gelden speciale dummycodes

argus,brambeheerder,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
argus,dbbctraject,dbctraject,initieleaanlevering,nietreguliereaanlevering,productgroepbasisggz,regulieremaandelijkseaanlevering,zzptraject

Aandachtspunten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

 • De zorgaanbieder moet alle afgesloten DBC-trajecten over de opgegeven periode selecteren. Hij bepaalt of ook de openstaande DBC-trajecten aangeleverd worden. Het betreft in beide gevallen de gemeten en de (deels) niet-gemeten DBC-trajecten.

• Bij een patiënt kunnen meerdere DBC-trajecten parallel uitgevoerd worden. Al deze DBC-trajecten worden als afzonderlijke DBC-trajecten geëvalueerd.

• De zorgaanbieder moet alle afgesloten DBC-trajecten aanleveren, inclusief diagnostische, crisis, indirecte tijd, geen behandeling bij 24-uursverblijf DBC’s, transitieprestatie (GBGGZ) en onvolledig behandeltraject (GBGGZ).

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
dbctraject,productgroepbasisggz

Initiele aanlevering

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

U levert eenmalig een grotere selectie DBC-trajecten aan: bijvoorbeeld alle DBC-trajecten met een sluitingsdatum vanaf 1-1-2012 of vanaf 1-1-2013. Om de acceptatietesten op een zo representatief mogelijk bestand uit te voeren, zal de Medewerker Datakwaliteit u vragen om deze initiële aanlevering als acceptatietestbestand aan te leveren. Eenmaal in productie gaat u over op de maandelijkse routine van aanleveren.

Meer informatie over de eerste keer aanleveren kunt u hier vinden.

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
dbctraject,initieleaanlevering

Reguliere maandelijkse aanlevering

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Wanneer een bestand met DBC-trajectinformatie aan SBG wordt aangeleverd, heeft dit altijd betrekking op volledige kalendermaanden. De volgende afspraken gelden hierbij:

  • Voor de afgesloten DBC-trajecten geldt dat over de afgelopen 3 maanden alle DBC-trajecten worden aangeleverd.
  • De openstaande DBC-trajecten moeten openstaand zijn op het moment van de einddatum van de te rapporteren periode (de peildatum).
  • De periode heeft daarbij altijd betrekking op gehele kalendermaanden

Meer informatie over het aanleveren van productiebestanden kunt u hier vinden.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
dbctraject,regulieremaandelijkseaanlevering

Heropenen DBC trajecten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

In een enkel geval kan het voorkomen dat volgens de DBC-systematiek een reeds afgesloten DBC-traject weer wordt heropend. Voor benchmarken levert dit een probleem op. Met het oog op het bevriezen van de data kan een eenmaal aangeleverde DBC-einddatum namelijk niet meer gewijzigd worden.

Als u het heropende DBC- traject alsnog aanlevert, dan zijn wijzigingen niet zichtbaar in de rapportages; u vindt dit DBC-traject onder de oude DBC-einddatum in de rapportages terug.

Als u wilt dat het deel van de behandeling na heropening van het DBC-traject ook wordt geëvalueerd, dan kunt u het heropende traject aanleveren onder een ander DBC-nummer. De software van SBG zal het tweede deel van het traject dan herkennen als een separaat vervolg DBC-traject en als zodanig behandelen.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
heropenendbctraject
top