Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Argus Opname

StartDatumOpname en EindDatumOpname

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

StartDatumOpname is de exacte datum waarop een patiënt wordt opgenomen op een bepaalde afdeling. EindDatumOpname is de datum waarop de patiënt naar een andere afdeling of met ontslag gaat.

Opnamenr. Afdeling Startdatum Einddatum
1 Afdeling A 12-3-2015 16-3-2015
2
Afdeling B 17-3-2015 27-3-2015
3
Afdeling A 28-3-2015 16-4-2015

Let op! Het aanleveren van meerdere opnames met dezelfde StartDatumOpname levert een invalide bestand op. Wanneer een patiënt binnen één dag op twee verschillende afdelingen is opgenomen, dient u alleen de meest recente opname aan te leveren.

Bij het element Argus Opname dienen alle klinische opnames aangeleverd te worden. SBG definieert ‘opname’ van een patiënt binnen de Argusset als volgt: het verblijf van meer dan een dag op één afdeling. Deze definitie wijkt af van een volledige klinische opname. Die is doorgaans opgebouwd uit één of meerdere losse opnames op verschillende afdelingen. Een opname in SBG-termen wordt ook wel een kamerplaatsing genoemd.

Met dit onderscheid per afdeling is onderzoek naar deze afdelingen mogelijk. Onderzoek (Van der Schaaf et al., 2013) toont namelijk aan dat verschillende afdelingen een ander risico op vrijheidsbeperkende interventies laten zien.

Exclusie Argusopnames

De opnamegegevens betreffen uitsluitend de klinische GGZ, dus opname in:

  • een GGZ-instelling,
  • een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling,
  • een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ),
  • een psychiatrische universiteitskliniek (PUK),
  • een forensisch psychiatrische kliniek (FPK), of
  • een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) .

Opname in een beschermde woonvorm of verpleeghuis en ambulante behandeling zijn uitgesloten van Argus.argus,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusopname,bestand,fpc,fpk,onderzoek,paaz,puk,xml
top