Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Items

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017

Voor meetinstrumenten waarvoor nog geen score instructie is vastgesteld, dienen items aangeleverd te worden. Items zijn de losse vragen die horen bij een meetinstrument. In de 'Factsheets meetinstrumenten' is voor elk meetinstrument een factsheet beschikbaar waarin precies staat aangegeven of er items aangeleverd moeten worden voor een meetinstrument en zo ja, op welke wijze.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
element,items
top