Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Valkuilen bij het bepalen van een zorgdomein

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

In onderstaande paragrafen vindt u de ‘dont’s, die u bij het bepalen van zorgdomeinen het beste kunt vermijden. De potentiële valkuilen zitten in de relatie met patiëntengroepen, de relatie met ROM, de relatie met de stoornis, de relatie met DIS, en het afleiden van zorgdomeinen vanuit EPD gegevens.

Relatie met patiëntengroepen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een veelgestelde vraag is welke patiëntengroepen of welke stoornissen onder een zorgdomein vallen. Strikt genomen is dit een verkeerde insteek om het zorgdomein te bepalen. Zorgdomeinen zijn slechts ten dele georganiseerd rondom patiëntengroepen of rondom diagnoses (leeftijdsgroepen en verslaving).

Binnen deze eerste onderverdeling zijn zorgdomeinen namelijk: ‘clusters van DBC-trajecten met een gemeenschappelijk behandeldoel of beoogde behandelprestatie die op een gemeenschappelijke wijze gemeten kunnen worden’. Het verdient daarom geen aanbeveling om diagnostische groepen, bijvoorbeeld SAS versus EPA, als aanvangspunt te nemen om de zorgdomeinen te organiseren bij volwassenen; er ontbreken dan veel patiëntgegevens.

behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
valkuilen,zorgdomein

Relatie met ROM

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het zorgdomein kan ook niet rechtstreeks afgeleid worden uit de instrumenten die bij een patiënt afgenomen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor ROM andere keuzes zijn gemaakt, zoals stoornisspecifieke instrumenten. Ook kunnen instrumenten zijn gebruikt die in meerdere SBG zorgdomeinen voorkomen, zodat het instrument geen uitsluitsel geeft. En vaak zijn niet alle behandelingen geROMd, of zijn bij de implementatie van ROM verkeerde keuzes gemaakt.

Wel bestaat vaak een overlap tussen het gekozen ROM-instrumentarium en het SBG-zorgdomein. Beide keuzes worden immers gebaseerd op de aard van de behandeling of de aard van de patiënt. Vaak is ook de ROM-systematiek georganiseerd langs afdelingen. Dus het instrument geeft wel een indicatie.

behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
valkuilen,zorgdomein

Relatie met stoornis

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

Het zorgdomein kan ook niet rechtstreeks afgeleid worden uit de diagnose. Want bijvoorbeeld een diagnose ‘verslaving’ kan op basis van de behandeldoelstelling en de ernst van de verslaving of eventuele nevendiagnoses zowel binnen ‘Verslaving cure’ als ‘Verslaving care’ vallen. Ook kan het zijn dat dezelfde stoornis op basis van patiëntkenmerken in andere zorgdomeinen valt: angststoornissen komen zowel bij ‘Volwassenen cure’ als ‘Gerontopsychiatrie’ voor.

behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
valkuilen,zorgdomein

Relatie met DIS

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor DIS worden zorgcircuits uitgevraagd. De zorgcircuits lijken sterk op de SBG-zorgdomeinen, al zijn er enkele belangrijke verschillen. Bij DIS is het onderscheid tussen ‘Volwassenen cure’ en ‘Volwassenen EPA’ gebaseerd op de duur van de behandeling, bij SBG is dat nadrukkelijk niet het geval. DIS onderkent bovendien het verschil tussen ‘Verslaving cure’ en ‘Verslaving care’ niet, waar SBG dat wel onderkent. De DIS-classificatie kan men dus niet één op één overnemen.

behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
valkuilen,zorgdomein

Relatie met EPD gegevens

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De verleiding is groot om de zorgdomeinen af te leiden uit andere gegevens die al in het EPD zijn opgenomen, bijvoorbeeld de geregistreerde hoofddiagnose in combinatie met de leeftijd van de patiënt. Maar ook dit is geen goede beslissing: dergelijke geautomatiseerde afleiding vanuit andere gegevens is een shortcut voor de inhoudelijke keuze die aan de toebedeling ten grondslag hoort te liggen. Wat kan leiden tot een mismatch tussen de beoogde prestatie van de behandeling, waarop het traject beoordeeld dient te worden en het zorgdomein waarin het wordt ingedeeld.

Als gevolg hiervan zal het behandeleffect op het verkeerde meetdomein worden bepaald , of de behandeling met een verkeerde combinatie van meetinstrument en zorgdomein worden aangeleverd, waardoor het niet kan bijdragen aan de respons.

behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
valkuilen,zorgdomein
top