Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Wat te doen bij het ontbreken van een MDS attribuut?

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017

SBG heeft geen specifieke codes voor ontbrekende informatie. Indien informatie over een MDS attribuut ontbreekt, lever het attribuut dan niet aan. Dit geldt ook wanneer een attribuut voor slechts een gedeelte van de patiënten ontbreekt. Wanneer bijvoorbeeld het opleidingsniveau voor 10 procent van de patiënten ontbreekt, lever het attribuut dan niet aan voor deze groep patiënten, maar wel voor de overige 90 procent waarvoor het opleidingsniveau wel aanwezig is.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut
top