Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Wat is de minimale dataset (MDS)

Laatst gewijzigd op: 29 juli 2016

Zorgaanbieders moeten inhoudelijke informatie aanleveren bij SBG. Deze gegevens noemen we de ’minimale dataset’, oftewel de MDS. Met deze data kunnen we benchmarken. Dit zijn de data die verplicht aangeleverd moeten worden. Ook is er informatie die optioneel aangeleverd kan worden.

Wilt u precies weten welke inhoudelijke (achtergrond)informatie verplicht en welke optioneel is, dan vindt u dat in het document SBG Minimale Dataset onder de sectie ‘Documenten’.

Verplicht        

Als de verplichte informatie ontbreekt wordt het record wel opgenomen in de SBG database en gebruikt voor de rapportages, maar kan deze niet gebruikt worden voor subgroepselectie en casemixcorrectie.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de responsrapportages en behandeleffectrapportages in BRaM wil u kunnen beschikken over subgroepselecties, bijvoorbeeld naar opleidingsniveau. Als de verplichte achtergrondinformatie over opleidingsniveau niet compleet is aangeleverd, is deze subgroepselectie van beperkte betekenis geworden en beperk je dus de mogelijkheden om tot eerlijke vergelijkingen te komen in BRaM. Indien verplichte informatie niet aangeleverd kan worden of niet aanwezig is, wordt het DBC (gesloten of openstaand) wel aangeleverd, maar de attributen die ontbreken worden niet aangeleverd. In het aangeleverde bestand wordt de regel met het gehele attribuut dus verwijderd.

Optioneel      

Niet alle gegevens zijn verplicht. Als de zorgaanbieder dat wil, mag deze informatie natuurlijk wel aangeleverd worden.

Toelichting op de aanvullende dataset

De nadere details over de aan te leveren informatie staan over het algemeen duidelijk beschreven in het document 'SBG Minimale Dataset' onder de sectie Documenten. Een aantal onderwerpen vereist een nadere toelichting; deze vindt u hier.

Subgroep

Hieronder is te vinden welke technische informatie verplicht aangeleverd dient te worden. (zie ook het document SBG XSD onder Documenten / Technische documentatie.

Verplicht / Optioneel Beschrijving
Bestandsgegevens
V Versie (Geeft aan volgens welke specificaties aangeleverd wordt.
V datumCreatie (Datum en tijdstip dat het bestand is gecreëerd)
V startdatumAangeleverdePeriode (De startdatum van de periode waarover de batch aanlevert)
V einddatumAangeleverdePeriode (De einddatum van de periode waarover de batch aanlevert)
Zorgaanbieder
V zorgaanbiedercode (Een rechtspersoon die zorg aanbiedt Conform AGB-codering COD031 (zorginstellingen) of COD181 (praktijken van Vektis)
V Zorgaanbiedernaam
behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
attribuut,element,optioneel,verplicht
top