Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Bestand

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,bestand,element

Versie batchimport

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Let op de gebruikte versie van de batchimport. De huidig gehanteerde versie is ‘5.0’.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,bestand

Start- en einddatum aangeleverde periode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Dit betreft de periode waarop de aanlevering betrekking heeft, gerelateerd aan de einddatum van de aangeleverde DBC-trajecten.

De ‘startdatumAangeleverdePeriode’ is de oudste einddatumDBC die in de aanlevering aanwezig is en de ‘einddatumAangeleverdePeriode’ geeft de meest recente einddatumDBC weer. Voor een reguliere aanlevering zit tussen deze data drie maanden. Bijvoorbeeld: als alle afgesloten DBC-trajecten worden aangeleverd met een einddatum tussen ‘01-04-2014’ en ‘30-06-2014’, lever dan aan: startdatumAangeleverdePeriode="2014-04-01" einddatumAangeleverdePeriode="2014-06-30".

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,bestand
top