Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Wijzigen van zorgdomeinen

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

Het kan voorkomen dat het zorgdomein gedurende een zorgtraject wijzigt. Zo kan een behandeling starten in het domein Verslaving Cure. Na verloop van tijd gaat het traject over in de Verslavingszorg Chronisch. Afhankelijk van het moment waarop de wijziging bekend is levert u het gewijzigde zorgdomein als volgt aan.

Een openstaand DBC

Bij openstaande DBC’s kunt u bij de volgende aanlevering het nieuwe zorgdomein aanleveren.

Een reeds aangeleverd afgesloten DBC

Als een afgesloten DBC bij ons is aangeleverd met zorgdomeincode Verslaving Cure, dan kan in de ‘vloeibare periode’ (dus tot drie maanden na de sluitingsdatum) nog een andere zorgdomeincode worden aangeleverd. Zodra een DBC met een aangeleverde zorgdomeincode eenmaal is bevroren, dan kan deze niet meer wijzigen.

Het vervolg DBC heeft een ander zorgdomein dan een eerder aangeleverde DBC

Een vervolg DBC kan altijd met een ander zorgdomein aangeleverd worden dan het initiële DBC. Het is onmogelijk in één bestand zowel het initiële- als vervolg DBC aan te leveren met twee verschillende zorgdomeincodes, want zorgdomeincode wordt op zorgtrajectniveau geregistreerd. Dit geldt bij initiële - en herstelaanleveringen.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
wijzigingen,zorgdomein,zorgtraject
top