Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Wat is de minimale dataset (MDS)

 • Wat is de minimale dataset (MDS)

  U leest hier wat de minimale dataset is. Er wordt aangegeven welke informatie verplicht aangeleverd dient te worden en welke optioneel.

 • Aan te leveren DBC trajecten

  U leest hier welke trajecten verplicht en welke trajecten er optioneel aangeleverd dienen te worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen DBC trajecten en productgroepen generalistische basis GGZ.

 • Bepalen Zorgdomeinen

  U leest hier op welke wijze de zorgdomeinen het best bepaald kunnen worden. Er wordt een stappenplan gegeven hoe u te werk moet gaan, en daarnaast wordt ook uitgelegd hoe u juist niet te werk moet gaan.

 • De koppelregels

  U leest hier welke koppelregels gehanteerd worden. Er wordt ingegaan op de voormeting, de nameting, en op DBC trajecten die zijn afgesloten om administratieve redenen.

 • MDS attributen

  U leest hier over de aanleverwijze van de verschillende MDS attributen. Er is onderscheid gemaakt in de verschillende elementen: bestand, patiënt, zorgtraject, DBC traject, nevendiagnose, meting, en items.

 • Wijzigingen MDS

  U leest hier over welke MDS wijzigingen wanneer zijn doorgevoerd.

 • Factsheets Meetinstrumenten

  U leest hier over de factsheets die beschikbaar zijn voor de meetinstrumenten die aangeleverd kunnen worden.

top