Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Indicatoren

Hier vindt u alle informatie over het aanleveren van de wettelijke verplichte prestatie-indicatoren en de rol die SBG daarin speelt als gegevensmakelaar.

Cliëntervaringsindicatoren

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan
cliëntervaringsindicatoren,cqi

Algemene informatie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De Consumer Quality index (CQi)-data zijn onderdeel van de prestatie-indicatorenset. Elke instelling is wettelijk verplicht deze data te verzamelen en aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL). SBG verzorgt deze data-aanlevering namens alle instellingen die data aanleveren. 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren

Aan te leveren indicatoren

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De aan te leveren indicatoren zijn gebaseerd op de transparantiekalender. De volgende indicatoren worden gebaseerd op de aanlevering van CQi data (versie CQi ambulant 2012):

  • De mate waarin cliënten keuzevrijheid ervaren bij de vormgeving van de behandeling. Deze mate kan liggen tussen 0 en 4 waarbij 0 betekent ‘helemaal geen keuzevrijheid’ en 4 ‘helemaal keuzevrijheid' (3.4).
  • De mate waarin cliënten aangeven dat de behandeling/begeleiding voldoet aan de eigen zorgwensen: juiste aanpak van de behandeling/begeleiding voor de klachten van de cliënt is en het naar wens van de cliënt uitvoeren van het behandel- of begeleidingsplan. De score kan liggen tussen 1 (voldoet niet aan eigen zorgwensen) en 2 (voldoet wel aan eigen zorgwensen) (3.5).
  • De mate waarin cliënten een adequate bejegening door de hulpverleners ervaren. Deze mate kan liggen tussen 0 en 4 waarbij 0 betekent ‘nooit juist bejegend’ en 4 ‘altijd juist bejegend’ (3.10).
  • De mate waarin cliënten een adequate informatieverstrekking door hulpverleners ervaren. Deze mate kan liggen tussen 0 en 4 waarbij 0 betekent ‘helemaal geen adequate informatieverstrekking’ en 4 ‘helemaal adequate informatieverstrekking’ (3.11).

Deze set is nog onderhevig aan (kleine) aanpassingen.

LET OP: Gezien de overgang naar gemeenten is de aanlevering van cliëntervaringsindicatoren op basis van de GGZ Jeugd Thermometer ook uitgesloten voor aanlevering.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren

Het verzamelen van indicatoren

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

CQi gegevens verzamelen kan vanaf 2016 alleen nog routinematig via de ROM waarbij alle patiënten die hun behandeling afronden een CQi krijgen aangeboden. Deze metingen worden maandelijks toegevoegd aan het SBG XML bestand en getoond in BRaM. Dat betekent dat elke CQi gelinkt moet kunnen worden aan het bijbehorende DBC/zorg traject, ook indien de afname anoniem heeft plaatsgevonden. 

De afname via een steekproef door inzet van een hiervoor geaccrediteerd meetbureau wordt niet meer geaccepteerd voor de wettelijke transparantieverplichting. Dit kon voor het laatst voor verslagjaar 2015

De verkorte CQi-versie uit 2012 (CQi GGZ  en Verslavingszorg kortdurend ambulant), kan in 2016 regulier worden aangeleverd voor alle gesloten trajecten tot en met december 2016. Daarna is deze vragenlijst niet meer geldig en dient vervangen te worden voor de nieuwe CQi.

In 2016 is de nieuwe CQi voor andere doelgroepen ontwikkeld. Met deze nieuwe versie is het mogelijk om voor nagenoeg alle SBG zorgdomeinen een CQi aan te leveren, zowel klinisch als ambulant. Deze versie kan voor alle gesloten trajecten in 2016 worden aangeleverd, maar moet voor alle trajecten worden aangeleverd met een sluitingsdatum vanaf 1-1-2017.

Data die bij SBG worden aangeleverd zijn te raadplegen in BRaM.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren

CQi-vragenlijsten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor verslagjaar 2016 kunnen twee vragenlijsten worden gebruikt:

1. De CQIv-amb 20150924: dit is de in 2012 ontwikkelde verkorte versie voor volwassenen cure en verslavingszorg cure. Deze versie kan nog worden gebruikt voor gesloten trajecten tot en met 31-12-2016. Alleen deze versie wordt gebruikt voor de prestatie-indicatoren verslagjaar 2016.

2. De CQI-GGZ-VZ 20160401: deze versie bestaat uit twee vragenlijsten, één voor de ambulante populatie en één voor de klinische populatie en is verplicht vanaf 1-1-2017, maar mag ook in 2016 worden aangeleverd. Alleen deze versie zal worden gebruikt voor de prestatie-indicatoren verslagjaar 2017.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren

Doorontwikkeling

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een reden voor het ontwikkelen van een verkorte CQi in 2012 was de behoefte aan een vragenlijst met een verbeterd onderscheidend vermogen tussen (en binnen) instellingen, die sneller in te vullen was en geïntegreerd kon worden in de ROM systematiek.

In eerste instantie werd de lijst ontwikkeld voor de ambulante cure populatie. Uit de dataverzameling van 2013 is gebleken dat de verkorte versie aan de verwachtingen voldoet en inmiddels is SBG gestart met de doorontwikkeling van de verkorte CQi voor de care en klinische populatie in opdracht van LPGGz, GGZ Nederland en ZN. Conform verwachting heeft de werkgroep in Q1 2016 een nieuwe verkorte CQi opgeleverd, gebaseerd op de verkorte versie van 2012, maar dan toepasbaar voor een veel bredere doelgroep.

Meer informatie over de ontwikkeling van de actuele verkorte CQi versie (CQi-GGZ-VZ 20160401) en aanleverinstructies vindt u hier.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren,cqi

Aanleveren: informatie over de SBG aanlevering

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Randvoorwaardelijk voor de aanlevering van de CQi bij SBG is:

  1. De CQi wordt aangeboden aan alle patiënten die hun behandeling (gaan) afsluiten en/of een klinisch verblijf afsluiten.
  2. De CQi geïntegreerd is in het ROM-proces.

Voor een uitgebreide instructie kunt u de werkinstructie raadplegen. Deze vindt u op het tabblad Documenten (Handleidingen).

De data van de verkorte CQi zijn voor deze zorgaanbieders permanent beschikbaar in BRaM. Zij kunnen de CQi-respons en CQi-scores per subschaal raadplegen in de rapportage Patientervaringen. Daar worden de resultaten van de oude CQI (2012 versie) en de nieuwe CQi getoond. 

De instructie voor het aanleveren van de CQi bij SBG is te vinden bij de Factsheets.

Casemix bewerking

SBG levert de aangeleverde CQi data van 2016 door aan ZiNL. Alleen correct aangeleverde items zijn aan te leveren. SBG adviseert zorgaanbieders om vóór 1 april a.s. te controleren of hun data over 2016 correct zijn. Dit kan op twee manieren:

1. Beoordeel de rapportage Bestandsverwerking in BRaM. Als een foutmelding op de itemcontrole verschijnt, dan komt dit waarschijnlijk door een foutieve aanlevering van de CQi of de Mate 1:


2. Beoordeel de Itemscores in de CQi-rapportage (dit kan alleen voor de oude CQi). Als regelmatig 100% op ‘Niet ingevuld’ verschijnt kan dit een indicatie zijn voor een niet correcte aanlevering. Dit kunt u nagaan door de aangeleverde XML-berichten te controleren:


bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
cqi

Wat moet ik als instelling doen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

1. Neem de verkorte CQi op in uw XML bestand en lever deze maandelijks aan bij SBG.
2. Controleer uw data in BRaM maandelijks 

n.b. Het was voor verslagjaar 2015 nog mogelijk om de data via een meetbureau aan te laten leveren. De route hiervoor is nu veranderd. Voor boekjaar 2016 is het niet meer mogelijk om via een meetbureau aan te leveren! In 2016 dient u dus de CQi in uw ROM proces op te nemen en rechtstreeks aan te leveren bij SBG. 

Voor het benutten van de CQi data heeft SBG in samenwerking met het LPGGz een trainingsaanbod opgezet: Samen kijken naar uitkomsten: een aanpak om te leren van vergelijken voor cliëntenraden. 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren
top