Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Indicatoren

Hier vindt u alle informatie over het aanleveren van de wettelijke verplichte prestatie-indicatoren en de rol die SBG daarin speelt als gegevensmakelaar.

Bezwaar maken

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
bezwaar,prestatieindicatoren

Toelichting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

SBG maakt vanaf 2015 jaarlijks een export van de effectiviteits- en cliëntervaringsindicatoren. Deze export wordt gemaakt indien de betreffende zorgaanbieder het hele boekjaar maandelijks data heeft aangeleverd (status reguliere aanlevering). Aan deze export worden de data van de ingevulde enquête van de veiligheidsindicatoren toegevoegd. ZiNL ontvangt als resultaat hiervan een bestand waarin alle wettelijk verplichte indicatoren zijn opgenomen.

Een zorgaanbieder kan om praktische redenen niet in staat zijn om de indicatoren aan te leveren of principieel bezwaar maken tegen doorlevering van data aan ZiNL. De data (voor zover aanwezig) worden dan niet in de export opgenomen.

Hoe bezwaar maken

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Als u niet wilt dat SBG (een deel van) uw data doorlevert of indien u niet in staat bent om (een deel van de) data aan te leveren, dan kunt u met het ondertekenen en insturen van een bezwaar formulier uw standpunt duidelijk maken. De uiterlijke termijn hiervoor is 1 juni 2017. Dit ondertekende formulier stuurt u naar info@sbggz.nl of per post naar Rembrandtlaan 46, 3723 BK te Bilthoven. SBG excludeert uw organisatie uit de export en stuurt uw bezwaarformulier naar het ZiNL.

Ook als u vorig jaar bezwaar heeft gemaakt, dient u dit opnieuw kenbaar te maken. Omstandigheden kunnen immers zijn gewijzigd. 

 U vindt het formulier bezwaar aanlevering indicatoren op onze Documentenpagina onder Formulieren.  

bezwaar
top