Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Data aanleveren

Hier staat beschreven op welke wijze data bestanden door zorgaanbieders bij SBG aangeleverd moeten worden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

VECOZO certificaten

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting

VECOZO procedure

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Besluit nemen over VECOZO-procedure

BRaM is een webapplicatie. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot deze applicatie. Voor het reguleren van de toegang, maakt SBG gebruik van persoonlijke VECOZO-certificaten. Op de PC of PC’s van elke gebruiker moet een persoonlijk VECOZO-certificaat worden geïnstalleerd. Als de gebruiker BRaM start, wordt eerst gevraagd het juiste wachtwoord bij het op de PC geïnstalleerde certificaat op te geven. Indien dat wachtwoord juist is, wordt BRaM gestart.

Voor het verzenden van XML-bestanden via de PVM heeft u ook een VECOZO-certificaat nodig. In geval van de PVM kunt u gebruik maken van een persoonlijk certificaat of van een systeemcertificaat.

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting

Aanvraag en installatie VECOZO certificaten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
U kunt certificaten bestellen bij VECOZO.

Let op! Voor de verzending van bestanden maakt SBG Gebruik van een Privacy en Verzendmodule van ZorgTTP (PVM-SBG). Ook hiervoor heeft u een VECOZO-certificaat nodig. U kunt eenzelfde certificaat niet gebruiken voor zowel het inloggen in BRaM als voor het verzenden van XML-bestanden via de PVM.

Voor het aanvragen van VECOZO-certificaten kunt u het formulier ‘Aanvraag- en wijzigingsformulier persoonlijk certificaat’ van de VECOZO-website downloaden

In het genoemde formulier kunt u onderaan in de vrije tekstruimte aangeven dat het/de certifica(a)t(en) ten behoeve van de BRaM-applicatie en/of de PVM van Stichting Benchmark GGZ gebruikt zullen worden.

Bij een VECOZO-certificaat hoort een pincode. Deze wordt separaat van het VECOZO-certificaat aan u verstuurd.

Een uitvoerige installatiehandleiding is beschikbaar op de website van VECOZO. Voor het ophalen en installeren van het VECOZO-certificaat gaat u naar de website van VECOZO. In dit scherm kiest u vervolgens voor ‘Installeren certificaat’.

algemeen,brambeheerder,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting

Verlengen VECOZO certificaten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Tweejaarlijks controleert VECOZO of een certificaat nog in gebruik is. Bij het installeren van een VECOZO-certificaat moet een e-mailadres worden opgegeven. VECOZO verstuurt ruim voor het verlopen van het certificaat een bericht naar dit e-mailadres. Hierbij wordt, naast de datum waarop het certificaat verloopt, ook vermeld welke acties u moet ondernemen om het certificaat te verlengen.

Als het onderhoud van de VECOZO-certificaten binnen uw organisatie door de ICT-afdeling wordt verzorgd, is het raadzaam om bij de installatie van de VECOZO-certificaten het e-mailadres van de desbetreffende afdeling te vermelden.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting

Back-up maken van het VECOZO certificaat

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het is raadzaam om een back-up van ieder VECOZO-certificaat aan te maken. Die kan teruggezet worden, mocht het VECOZO-certificaat, om wat voor een reden dan ook, verwijderd zijn.

Het geïnstalleerde certificaat is in Internet Explorer terug te vinden onder ‘Extra’, ‘Internetopties’, via de knop ‘Certificaten’ in het tabblad ‘Inhoud’. In dit scherm selecteert u het certificaat, vervolgens klikt u op de knop Exporteren. Internet Explorer opent vervolgens de ‘Wizard Certificaat exporteren’. In het tweede scherm komt u bij de vraag ‘Wilt u de persoonlijke sleutel met het certificaat exporteren?’ Hier kiest u voor ‘Ja’. Het aan het certificaat gekoppelde wachtwoord wordt dan ook geëxporteerd.

De standaardinstelling op het volgende scherm kunt u laten staan. In het volgende scherm kunt u een naam opgeven en via de knop ‘Bladeren’ geeft u aan waar u het geëxporteerde certificaat wilt opslaan.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
top