Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Data aanleveren

Hier staat beschreven op welke wijze data bestanden door zorgaanbieders bij SBG aangeleverd moeten worden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Argus data aanleveren

argus

Argus aanlevering naar SBG

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

In opdracht van GGZ Nederland ontvangt Stichting Benchmark GGZ (SBG) de Argus gegevens set. SBG beheert, verwerkt en rapporteert deze gegevens. SBG is als gegevensmakelaar in staat om grote hoeveelheden data op een uniforme wijze te ontvangen en te controleren. Dit verhoogt de kwaliteit van de gegevens en daarmee de betrouwbaarheid van de rapportages. 

Contracteren

Argus gegevens kunnen vanaf 10 oktober 2015 bij SBG worden aangeleverd. Instellingen hebben een half jaar de tijd om de aanlevering van de Argus data aan SBG te realiseren. Om de data te kunnen ontvangen is het van belang dat u de SBG Overeenkomst Zorgaanbieders Addendum GGZ Nederland Argus of het volledige Argus SBG contract heeft ondertekend. Klik hier voor de aanvraag van een Argus overeenkomst of addendum.

Data aanleveren

Vervolgens gaat u aan de slag met het SBG STAPPENPLAN ARGUS AANLEVEREN (deze vindt u op onze documentenpagina onder 'Handleidingen) om de SBG Argus Minimale Dataset (Argus MDS) toe te voegen aan de SBG Minimale Dataset inclusief Argus (SBG MDS) (Beide documenten vindt u op onze documentenpagina onder 'Formele documenten'). Op het eerste bestand zullen wij een acceptatietest uitvoeren. Als de data correct zijn kunt u uw Argusdata maandelijks of per half jaar toevoegen aan uw reguliere SBG aanleveringen.

Indien u nog géén ROM gegevens aanlevert bij SBG en dit wel moet op basis van afspraken met zorgverzekeraars dan start u met het gewone implementatietraject en neemt u daarin de aanlevering van de Argusdata mee. Indien u nog geen ROM-data aan SBG moet aanleveren, is het ook mogelijk om alleen Argusdata aan te leveren bij SBG.

algemeen,argus,bestuurmanagerbeleidsmed,geencontract,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan
contract,kwaliteit

Volg het Stappenplan

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Als leidraad voor de implementatie raden wij u aan om te starten met het SBG STAPPENPLAN ARGUS AANLEVEREN (deze vindt u op onze documentenpagina onder 'Handleidingen) . Voor toelichting op de structuur en inhoud van de Argus aanlevering verwijzen wij naar de SBG ARGUS Minimale Dataset (deze vindt u op onze documentenpagina onder 'Formele documenten')

algemeen,geencontract,implementatiemedewerker,uitlegtoelichting

Initiële Argus aanlevering

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

U levert éénmalig een grotere selectie aan met daarin alle Arguselementen(Opnames en Juridische statussen) met een einddatum vanaf 01-01-2015 en alle Arguselementen die op dat moment openstaan. De deadline voor deze aanlevering is 30 juni 2016. Om de acceptatietest op een zo representatief mogelijk bestand uit te voeren, zal de data-analist u vragen om deze initiële aanlevering als acceptatietestbestand aan te leveren. Eenmaal in productie gaat u over op de maandelijkse routine van aanleveren.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,initieleaanlevering

Eerste keer: niet reguliere aanlevering

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De eerste keer dat u Argus aanlevert in uw bestand doet u dat door een niet reguliere aanlevering te plaatsen met als reden “Argus data in bestand”.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
nietreguliereaanlevering

Reguliere maandelijkse aanlevering Argus

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Wanneer een bestand met DBC-trajectinformatie /Argus-trajectinformatie aan SBG wordt aangeleverd, heeft dit altijd betrekking op volledige kalendermaanden. De volgende afspraken gelden hierbij:

  • Voor de afgesloten DBC-trajecten / Argus-trajecten geldt dat over de afgelopen 3 maanden alle DBC-trajecten / Argus trajecten worden aangeleverd.
  • De openstaande DBC-trajecten / Argus-trajecten moeten openstaand zijn op het moment van de einddatum van de te rapporteren periode (de peildatum).

Het heeft de voorkeur om de Argus data maandelijks aan SBG aan te leveren binnen de reguliere maandelijkse aanleveringen. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is, dan kunt u Argus data uiterlijk ieder half jaar aanleveren. Let op dat u afhankelijk van deze mogelijkheden, de periode van uw aanlevering moet vergroten.

Bijvoorbeeld:

  • Indien u ervoor kiest de Argus data binnen uw reguliere maandelijkse aanlevering op te nemen, dan hanteert u voor het aanleveren van Argus data, de periode uit de reguliere maandelijkse aanlevering.
  • Indien u ervoor kiest de Argus data bijvoorbeeld halfjaarlijks aan te leveren, dan is het van belang dat u zowel alle DBC-ZZP- of DBBC trajecten als Argus data aanlevert binnen deze periode. De uiterste aanleverdatum voor deze halfjaarlijkse aanlevering is op 31 maart en 30 september. Bijvoorbeeld: Op 31 maart 2015 dient u Argus data te hebben aangeleverd over juli 2014 t/m december 2014.
argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
regulieremaandelijkseaanlevering
top