Aanvraag Addendum Argusvoorwaarden

Om Argus data bij Stichting Benchmark GGZ te kunnen aanleveren dient u het Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders te accepteren. Dit kan door Impliciete Acceptatie en door Expliciete Acceptatie. Hieronder kunt u aangeven welke optie uw voorkeur heeft:


Graag onderstaande gegevens invullen

Het statutaire adres van de organisatie


De rechtsgeldig vertegenwoordiger


Contactpersoon Argus (operationeel verantwoordelijke)