Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Trainingen en leertrajecten

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017

Benchmarken is een proces: het vinden van best practices, deze onderzoeken op toepasbaarheid om ze vervolgens toe te passen binnen de eigen organisatie. Dit proces gaat niet vanzelf. SBG biedt verschillende trainingen en workshops aan voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars én cliëntenraden.

Deze trainingen worden na een intake voor u op maat gemaakt zodat ze goed op uw situatie aansluiten. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden.

Blended leertrajecten

Om het leren van vergelijken beter te faciliteren hebben we er voor gekozen om vanaf 2016 een deel van ons opleidingsaanbod vorm te geven in blended leertrajecten.

Het voordeel van een blended leertraject:

 • Meer leerrendement doordat het leren op meerdere momenten via verschillende media wordt aangeboden
 • Een langer traject met meerdere contactmomenten zonder extra reistijd
 • Artikelen, filmpjes en samenwerkingsopdrachten via online leeromgeving aanbieden
 • De vertaling naar de eigen werkplek krijgt meer begeleiding en aandacht
behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
trainingenenworkshops

Trainingsaanbod

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende trainingen met daaronder een korte toelichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk (servicedesk@sbggz.nl).

 1. BRaM basis training
 2. BRaM training voor de Zorgverzekeraar
 3. BRaM Beheerderstraining
 4. Beter worden door te leren van vergelijken
 5. Leren van vergelijken in de inkoop
 6. Samen kijken naar uitkomsten: een aanpak om te leren van vergelijken voor cliëntenraden

Als uw data in BRaM beschikbaar zijn

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Ad. 1 BRaM basis training

Zodra uw data beschikbaar zijn in BRaM kunt u zich inschrijven voor de BRaM basis training. In twee uur leert u de weg door de verschillende rapportages te vinden. De training is gericht op alle medewerkers die met BRaM of de gegevens uit BRaM moeten gaan werken.

Het is aan te raden om ook de beheerder van BRaM mee te nemen. De specifieke beheerwerkzaamheden en de beheerrapportage komen namelijk ook aan bod.

Deze basis training is ook geschikt als introductiecursus voor medewerkers die een eerdere BRaM training gemist hebben of voor het eerst met BRaM gaan werken.

De training wordt elke twee maanden in Bilthoven georganiseerd. U kunt zich aanmelden via de agenda. Heeft u meer dan vijf medewerkers die de basis training willen volgen dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een training bij u op locatie.

Ad. 2 BRaM training voor de zorgverzekeraar

Iedere medewerker van een zorgverzekeraar die geautoriseerd wordt in BRaM, ontvangt een basis training. Naast het wegwijs worden in BRaM, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in het veld en de zeggingskracht van de data. De training wordt in overleg met de trainer op locatie ingepland en neemt ongeveer twee uur in beslag.


Ad. 3 BRaM beheerderstraining

Na de implementatiefase, waarin veel controles zijn uitgevoerd, bent u aangeland in de fase van regulier aanleveren. SBG voert vanaf dat moment geen reguliere controles meer uit op uw data, los van de jaarlijkse audit. De taak om de kwaliteit van de data in BRaM te controleren, ligt bij de zorgaanbieder. En specifiek bij u als beheerder. Dat is ook de reden waarom wij in BRaM een bestandsverwerkingrapportage hebben ontwikkeld en de training ‘BRaM Beheer’ hebben vormgegeven. Na het volgen van deze training, krijgt u ook toegang tot de nieuwe rapportage bestandsverwerking. In de training staan we stil bij:

 • De maandelijks benodigde controles
 • De nieuwe rapportage bestandsverwerking
 • Wijzigingenbeheer

Na de training begrijpt u de verschillende rapportages in detail, heeft u een stappenplan om elke maand reguliere controles uit te voeren en heeft u een goed overzicht over de verschillende processen rondom het beheer van BRaM. Bovendien kunt u vragen van uw collega’s over de gegevens in BRaM beter beantwoorden.

De beheerderstraining vindt minimaal twee keer per jaar plaats in Utrecht. U kunt zich inschrijven via de agenda. Bij veel animo worden er extra trainingen ingepland.

Leertrajecten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Ad 4 Beter worden door te leren van vergelijken

Dit leertraject is bedoeld voor zorginstellingen en kan zowel in company voor één zorgaanbieder als voor een gemengde groep van aanbieders gegeven worden. Na een intake met de projectleider(s) wordt een maatwerk traject gestart dat telkens de volgende opbouw kent:

 1. Intake met projectleider
 2. Virtual Classroom: Vertrekpunt bepalen
 3. Live bijeenkomst: Kennis en ervaringen delen en hypotheses formuleren
 4. Virtual Classroom: Plan-Do-Check-Act
 5. Live bijeenkomst: eindpresentatie en afronding

De training richt zich in eerste instantie op zorginhoudelijke managers, projectleiders, beleidsmedewerkers en teamleiders. Bij voorkeur staan zij dicht bij de behandelpraktijk. De vraag hoe de vertaalslag van het leren van vergelijken naar de behandelpraktijk moet worden gemaakt komt aan bod in de eerste live bijeenkomst. Een uitgebreide toelichting kunt u hier downloaden.

Ad 5 Leren van vergelijken in de inkoop

In het leertraject “Leren van vergelijken in de inkoop” wordt de verzekeraar gestimuleerd om vanuit zijn rol in de inkoop het gesprek over de verschillen in uitkomsten te kunnen voeren.

 1. Jaarlijks gesprek met beleidsbepalers inkoop GGZ als intake
 2. Tweedaagse Leren van vergelijken in de inkoop voor alle verzekeraars: inspiratie en visie delen
 3. Mogelijkheid tot begeleiding “community of practices” met zorgaanbieders
 4. In company live bijeenkomst voor inkopers “Vertaling naar de praktijk binnen verzekeraar”

Ad 6 Samen kijken naar uitkomsten: een aanpak om te leren van vergelijken voor cliëntenraden

Samen met het LPGGz heeft SBG in een aantal pilots met cliëntenraden onderzocht wat er nodig is voor cliëntenraden om met hun directie in gesprek te gaan over de uitkomstgegevens die SBG beschikbaar stelt. Op basis van deze pilots is de aanpak leren van vergelijken voor cliëntenraden ontwikkeld. Een belangrijke conclusie van de pilot was dat het vooral belangrijk is dat de iedere cliëntenraad zelf bepaalt over welke vraagstukken zij in gesprek willen en welke informatie zij daarvoor nodig hebben.

In vijf bijeenkomsten onderzoekt de cliëntenraad daarom samen met een projectleider vanuit de zorginstelling en een trainer van SBG wat de cliëntenraad belangrijk vindt op het gebied van behandeluitkomsten en cliënttevredenheid, welke gegevens daarvoor beschikbaar zijn en wordt het gesprek met de directie voorbereid en uitgevoerd. Voor een uitgebreide toelichting kunt u hier het programma downloaden.

Na afloop van deze vijf bijeenkomsten is de cliëntenraad in staat om zelfstandig het gesprek te blijven voeren over behandeluitkomsten en patiënt tevredenheid. Van de projectleider krijgen zij op afgesproken momenten de gewenste rapportages.

top