Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Data gebruiken om van te leren

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017

De benchmarkdata zijn voor meerdere doeleinden geschikt: onderzoeken, leren en vergelijken. En dit kan zowel binnen organisaties als tussen organisaties.

algemeen,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
benchmark,trainingenenworkshops

Benutten binnen organisaties

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Zorgaanbieders die kunnen beschikken over benchmarkdata per cluster, afdeling of team, zijn in staat om binnen de eigen organisatie data te vergelijken en verschillen inzichtelijk te maken. Binnen een organisatie zijn ROM- en kwaliteitsbevorderende maatregelen vaak uniform georganiseerd. Blijken er dan toch grote verschillen zichtbaar te zijn tussen clusters, afdelingen en teams, dan ligt het voor de hand om op basis van verwachtingen en hypotheses te gaan kijken naar de aard van de verschillen en te zoeken naar verklaringen.

Het leertraject “Beter worden door te leren van vergelijken” is bij uitstek geschikt om dit proces te faciliteren.

Benutten tussen organisaties

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De SBG-pilots zijn een goed voorbeeld van hoe zorgaanbieders onderling, tezamen met zorgverzekeraars, data kunnen vergelijken en verklaringen proberen te vinden voor verschillen in behandeleffect. Door het formuleren van hypothesen wordt doelgericht onderzocht of er verschillen zijn en gezamenlijk gekeken naar modellen die deze verschillen kunnen verklaren. Ook dit kan vorm krijgen in een gezamenlijk leertraject waarbij meerdere zorgaanbieders deelnemen aan één traject.

top