Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Onderzoeksagenda leerstoel ROM en Benchmarken

Psychometrisch onderzoek naar meetinstrumenten voor ROM

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Onder dit psychometrisch onderzoek valt bijvoorbeeld het onderzoek naar de toepassing van Computerized Adaptive Testing (CAT) voor het meten van psychopathologie. Maar ook wordt onderzoek gedaan naar de vergelijkbaarheid van verschillende bronnen van informatie als de patiënt zelf, de behandelaar en een onafhankelijk beoordelaar. Ook de responsiviteit van meetinstrumenten en de vergelijking van verschillende meetdomeinen worden onderzocht. Evaluatie van de toepassing van nieuwe vormen van ROM (bijvoorbeeld elke sessie meten met een kort meetinstrumenten) behoort ook tot de onderzoekstaak.

bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,wetenschappelijk,zorgverzekeraar
onderzoek

Onderzoek ter versteviging van het fundament onder de benchmarkmethodiek

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Gegevens over de uitkomst van de behandeling kunnen vertekend zijn door de volgende drie oorzaken: gebrekkige uniformiteit bij het verzamelen van gegevens, gebrekkige representativiteit bij het verzamelen van gegevens en confounding. Deze drie bedreigingen van de validiteit van onderzoeksbevindingen zullen worden onderzocht. Dit sluit nauw aan op de onderzoeksonderwerpen van de Wetenschappelijke Raad.

bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,wetenschappelijk,zorgverzekeraar
onderzoek

Evaluatie van de waarde van therapie-ondersteunende maatregelen als ROM en benchmarken

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een evaluatie van de toepassing van ROM in de behandeling door de minimale variant van ROM (pre-post metingen rondom een DBC) te vergelijken met een intensievere variant. Dit kan door frequenter meten en meetresultaten gebruiken om de patiënt beter bij de behandeling te betrekken en de behandeling waar nodig bij te sturen.

bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,wetenschappelijk,zorgverzekeraar
onderzoek

Evaluatie nieuwe vormen van ROM

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een evaluatie van de nieuwe vormen van ROM kan gebeuren door bij elke sessie te meten of door nieuwe technieken in te zetten bij ROM, zoals random time sampling middels een app op een smartphone.

top