Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Vergelijkingsinformatie: hoe maak je data vergelijkbaar?

Laatst gewijzigd op: 23 april 2018

Klikt u links in de index om meer te lezen over de wijze waarop data bij SBG vergelijkbaar worden gemaakt. Er wordt ingegaan op verschillen in patiënten, het gebruik van verschillende meetinstrumenten en de bronnen voor verschillen in behandeluitkomsten.

top