Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Wat is benchmarken?

 • Vergelijkingsinformatie: hoe maak je data vergelijkbaar?

  U leest hier meer over de wijze waarop data bij SBG vergelijkbaar worden gemaakt. Onder meer wat betreft de verschillen in patiënten, het gebruik van verschillende meetinstrumenten en de bronnen voor verschillen in behandeluitkomsten.

 • Benutten

  Hier vindt u informatie over onze trainingen en het leren van benchmarkdata.

 • Onderzoek

  Hier leest u meer over onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de SBG Benchmark.

 • Benchmark pilots

  Hier leest u meer over de pilots die SBG samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars organiseert om de benchmarkgegevens beter te leren begrijpen.

 • Publicaties

  Hier vindt u een overzicht van (grotendeels wetenschappelijke) publicaties die relevant zijn voor de doelstellingen van SBG.

top