In het SBG Dataprotocol staat dat voor het koppelen of leveren van een databestand uit de Benchmark Rapportage Module (BRaM) drie partijen moeten instemmen:

1. elke betrokken zorgaanbieder,
2. de SBG-Wetenschappelijke Raad,
3. het SBG-bestuur.

Als alle partijen instemmen geldt een toetsingskader met aanvullende voorwaarden waaraan aanvrager moet voldoen voordat een databestand wordt gekoppeld of geleverd.

SBG heeft tot nog toe geen data op verzoek geleverd of gekoppeld.