Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Lopende ontwikkelingen

rapportagesgebruiken
bram

Nieuwe Rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken

Laatst gewijzigd op: 29 augustus 2018

Onder het menu “Behandeluitkomsten” kunt u in BRaM een nieuwe rapportage vinden: Behandeluitkomsten Vergelijken. Dit rapport vervangt de rapportages Behandeluitkomst Basis GGZ, (initiële) DBC trajecten, en Zorgtrajecten. Wat is nieuw ten opzichte van de huidige rapportages?


Verbeterde look & feel

Het afgelopen jaar heeft u kunnen werken met verbeterde rapportages voor Patiëntervaringen (Behandelingen) en Behandeluitkomsten (Rangordeningen). Deze rapportage zijn dynamischer, sneller en de look & feel is verbeterd. U kunt nu ook van deze voordelen genieten in de nieuwe rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken.

Behandeluitkomsten flexibel vergelijken

In de huidige rapportages Behandeluitkomst Basis GGZ, (initiële) DBC trajecten, en Zorgtrajecten
kunt u op basis van de organisatiestructuur van uw instelling een insteekniveau kiezen. Vervolgens krijgt u alleen voor dit insteekniveau en alle direct onderliggende niveaus de resultaten te zien. Misschien wilt u deze resultaten echter vergelijken met die van teams of afdelingen op een ander niveau. In de Rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken kunt u kiezen welke organisatieniveaus u wilt toevoegen aan het rapport, ongeacht het niveau waarop deze zich bevinden in de organisatiestructuur. Wilt u een wijziging aanbrengen in uw selectie? U kunt organisatieniveaus flexibel toevoegen door deze aan te klikken in de menustructuur rechts, en weer verwijderen door op het minteken te klikken aan het einde van de tabel. Zo hoeft u niet steeds opnieuw een rapport te genereren, maar kunt u de rapportage vormgeven zoals u dat zelf wenst.

Behandeluitkomsten sorteren

Wanneer u intern behandeluitkomsten wilt vergelijken, moet u weten welke afdelingen betekenisvol van elkaar verschillen. Een hulpmiddel daarbij is de visuele weergave van de ΔT (d.w.z. T-score begin – T-score eind). Dit hulpmiddel werkt goed als het aantal organisatie-eenheden in het rapport beperkt is, maar kan onoverzichtelijk worden als dit aantal organisatie-eenheden groot is. Een oplossing hiervoor in de Rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken is het kunnen sorteren op resultaten. U kunt in de Rapportage Behandeluitkomsten Vergelijken in de tabel met behandeluitkomsten sorteren (van hoge naar lage waarden) op alle relevante kolommen: ΔT, T-begin, T-eind, N (d.w.z. het aantal trajecten waarover de resultaten bepaald zijn) en het responspercentage. Zo kunt u naast de vormgeving ook de tabel structureren zoals u dat wilt.
Wilt u zien hoe dit werkt? Hier is een instructiefilmpje.

rapportagesgebruiken
bram
top