Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Een rapport behandeluitkomst zorgtrajecten begrijpen

Laatst gewijzigd op: 02 september 2016

In het rapportagescherm ziet u per tabblad de verschillende meetdomeinen die voor het geselecteerde zorgdomein beschikbaar zijn. U wisselt van tabblad door op de betreffende tab te klikken.

Meetdomeinen kunnen variëren per gekozen zorgdomein. Ook kan het zo zijn dat je geen data in de grafiek ziet bij het gekozen meetdomein. Je hebt dan waarschijnlijk geen meetinstrument binnen dat meetdomein aangeleverd. Of je levert een meetinstrument aan waar nog geen T-score conversie voor gerealiseerd is. Het totale overzicht van zorgdomeinen, meetdomeinen en meetinstrumenten vindt u in onze MDS (Minimale Dataset).

behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram

Ruwe behandeluitkomst

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Tabel 1 toont een grafiek met daarin het behandeluitkomst. Standaard wordt de behandeluitkomst berekend over de door u geselecteerde periode voor het gekozen insteekniveau, één niveau dieper en alle bovenliggende niveaus, inclusief het landelijk gemiddelde.

De behandeluitkomst (Delta T) staat weergegeven als een horizontale balk. In de balk staat met een zwarte lijn het 95% betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Tevens staat aangegeven op welk aantal DBC’s de behandeluitkomst is gebaseerd. Hoe groter het aantal zorgtrajecten hoe betrouwbaarder de uitkomst.

De respons betreft het aantal zorgtrajecten waarop de behandeluitkomst is gebaseerd ten opzichte van het totaal aantal DBC’s in het betreffende zorgdomein. Dit is belangrijk voor de representativiteit: hoe kleiner de respons, hoe groter de kans dat er sprake is ven een vertekening. De Wetenschappelijke Raad stelt dat, om mogelijke vertekening te voorkomen er ten minste een respons van 50% behaald moet worden.

behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram

Interpretatie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Delta T is een ruwe maat voor het verschil in klachten/functioneren/kwaliteit van leven aan het begin van initiële DBC van het zorgtraject en aan het eind van het afsluitende DBC van het zorgtraject. Hoe groter de Delta T, hoe meer klachtenreductie of verbeterde kwaliteit van leven. Hoe hoger de delta T hoe beter het resultaat.

De rapportage laat zien of er verschillen zijn tussen je instelling en het landelijk gemiddelde, of verschillen tussen afdelingen binnen je organisatie. Wat nu als er inderdaad verschillen zijn?

Een verschil in behandeluitkomst kan het gevolg zijn van verschillen de wijze waarop de zorg is geleverd, zogenaamde proces- en structuurkenmerken. Als je verschil aantreft dat biedt dat een goed aanknopingspunt om na te gaan of er ook verschillen zijn in deze proces en structuurkenmerken. Dat zijn de eerste belangrijke stappen van kwaliteitsverbetering.

De verschillen kunnen ook veroorzaakt worden door patiëntkenmerken. In dat geval wil je rekening houden met deze patiëntkenmerken. SBG biedt hiervoor twee mogelijkheden. Zie omgaan met confounding.

De rapportage toont alleen de resultaten indien zowel het initiële als het vervolg DBC bij SBG zijn aangeleverd. Langdurende trajecten, waarbij het initiële DBC plaats vond vóór de eerste aanlevering bij SBG, of voordat er geROMd werd, zijn daardoor niet vertegenwoordigd in de onderliggende dataset. Dit leidt mogelijk tot een oververtegenwoordiging van korte tot middellange zorgtrajecten en daardoor mogelijk tot enige vertekening.

behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram
top