Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Datakwaliteit, Respons (rapport)

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,respons,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,dbctraject,responsafgeslotendbctrajecten,responsgestartedbctrajecten

Wanneer gebruik je het rapport Respons?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het rapport Respons geeft informatie over de mate waarin DBC trajecten zijn gemeten. De mate waarin een DBC is gemeten, het zogenaamde responspercentage, geeft een eerste indicatie voor de representativiteit van de behandeluitkomstrapportages. Tevens kun je dit rapport gebruiken om veldafspraken met financiers te evalueren.

Het rapport kent één belangrijk nadeel. De respons wordt alleen berekend over de verplicht aan te leveren meetdomeinen. Het responspercentage zegt daardoor niets over de respons bij optionele/niet verplichte meetdomeinen. Binnen de behandeluitkomstrapportages tref je echter ook de respons per meetdomein aan.

Er zijn een tweetal versies van het rapport Respons: één over afgesloten DBC’s en één over gestarte DBC’s. De eerste geeft een beeld over respons voor zowel de voormeting als de nameting, maar omdat hier vereist is dat de DBC is afgesloten, geeft het ook een ietwat gedateerder beeld. Het rapport over gestarte DBC’s geeft ook informatie over recente DBC’s, zelfs als deze nog openstaan. Vanwege het gegeven dat deze DBC’s nog open kunnen staan geeft dit rapport alleen informatie over de aanwezigheid van een voormeting en niet van de nameting.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,respons,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,dbctraject,responsafgeslotendbctrajecten,responsgestartedbctrajecten
top