Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Technische controles

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018

Het aan te leveren XML-bestand moet voldoen aan het door SBG uitgegeven XML-schema, de ‘XML Schema Definition’(XSD). De XSD bevat de technische definitie van de benodigde elementen, attributen en datatypen. Algemene informatie over een XML-schema kunt u vinden op wikipedia. Het actuele SBG XSD bestand is te downloaden in de sectie ‘Technische Documentatie’ onder de Documenten tab.

Het controleren of een XML-bestand voldoet aan het XML-schema wordt ‘valideren’ genoemd. Voordat u een bestand bij SBG aanlevert kunt u zelf de validatie uitvoeren met een XML-validatieprogramma om te testen of uw bestand technisch in orde is. Meer informatie over het valideren vindt u bij XML-validatie conform de XSD.

Bij verzending van de aanlevering controleert de Privacy- en Verzendmodule (PVM) van ZorgTTP of de XML aan de eisen van de XSD voldoet. Na ontvangst door SBG worden deze controles nogmaals uitgebreider uitgevoerd om de verwerking van uw bestand in BRaM te kunnen garanderen.

Het resultaat van deze controles wordt via e-mail teruggekoppeld in het validatierapport. Hierin krijgt u terugkoppeling op drie niveaus:

  • XML-structuurvalidatie
  • Unieke sleutel
  • Waardepatroon

Een aanlevering die door de technische controles is goedgekeurd, krijgt de classificering ‘valide’ en wordt in het verwerkingsproces opgenomen. Een aanlevering die is teruggekoppeld met de mededeling ‘niet valide’ moet men opnieuw aanleveren nadat de fouten zijn hersteld.

algemeen,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan
technischecontroles

Structuur bestand

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Dit is de terugkoppeling of de in de XSD gedefinieerde elementen en attributen zijn gebruikt en of er geen onbekende elementen en attributen in het bestand aanwezig zijn.

De structuur en de inhoud wordt in een XML-document weergegeven door middel van <tags>. Tags komen in XML steeds voor in paren: een <begintag> wordt gevolgd door een </eindtag>. Het geheel van <begintag>, </eindtag> en alles wat er tussen staat noemt men een element. In de SBG XML zitten bijvoorbeeld de elementen <Zorgaanbieder>, <Patient> en <Meting>. De elementen verhouden zich tot elkaar in een boomstructuur, hierdoor ontstaat een hiërarchie. Binnen de elementen bevinden zich attributen, deze bevatten inhoudelijke informatie over de elementen. Een attribuut bestaat uit een naam en een waarde. Bijvoorbeeld zorgaanbiedernaam="Voorbeeld Attribuut Waarde Zorgaanbiedernaam". Als er typefouten in de naamgeving van de elementen of attributen worden gemaakt, of verplichte elementen niet worden aangeleverd dan zal de structuur controle een fout terugkoppelen.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
bestand,technischecontroles

Dubbele identificatienummers

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het resultaat van deze controle geeft aan of de waarden, die uniek moeten zijn binnen de aanlevering, in de XSD worden deze gedefinieerd als ‘XS:unique’, ook daadwerkelijk uniek zijn. Het koppelnummer of identificatienummer van een patiënt moet bijvoorbeeld uniek zijn binnen de aanlevering. Als er dubbele patiënten in het bestand aanwezig zijn, duidt dit op een fout in het samenstellen van het bestand en kan het niet correct verwerkt worden.

Ook binnen de elementen moeten bepaalde waarden uniek zijn. Een itemnummer moet bijvoorbeeld uniek zijn binnen het itemelement, omdat het identificerend werkt, en er geen twee waarden toegekend kunnen worden aan hetzelfde itemnummer.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
bestand,technischecontroles

Format attributen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Hier wordt gecontroleerd of de aangeleverde waarden aan het gedefinieerde datatype en patroon voldoen. Zo wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de waarde voor het attribuut ‘opleidingsniveau’ een waarde heeft van maximaal 2 cijfers en de DBC-prestatiecode een numerieke waarde is van 8 cijfers.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,technischecontroles
top