Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Een rapport Patiëntervaringen Behandelingen begrijpen

Rapportcijfer behandelingen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Tabel 1 toont een grafiek met daarin het gemiddelde rapportcijfer dat de patiënten hebben gegeven voor de behandeling. Standaard wordt het rapportcijfer berekend over de door u geselecteerde periode voor het gekozen insteekniveau, één niveau dieper en alle bovenliggende niveaus, inclusief het landelijk gemiddelde.

Het rapportcijfer staat weergegeven als een horizontale balk. In de balk staat met een zwarte lijn het 95% betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Tevens staat aangegeven op welk aantal behandelingen het rapportcijfer is gebaseerd. Hoe groter het aantal behandelingen hoe betrouwbaarder de uitkomst.

De respons betreft het aantal trajecten waarop de behandeluitkomst is gebaseerd ten opzichte van het totaalaantal trajecten in het betreffende zorgdomein. Dit is belangrijk voor de representativiteit: hoe kleiner de respons, hoe groter de kans dat er sprake is ven een vertekening.

Schaalscores

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Tabel 2 toont de resultaten voor de overige CQi-schalen. De resultaten worden alleen getoond voor het gekozen insteekniveau en het landelijk gemiddelde. In de 'Werkinstructie CQi' (Documenten / Handleidingen) leest u uit welke vragen welke subschaal bestaat.

top