Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Inhoudelijke controles - waarden

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018

Nadat een XML-bestand is ingelezen in BRaM worden eerst alle aangeleverde waarden gecontroleerd. Ongeldige waarden worden buiten beschouwing gelaten in de BRaM rapportages. Bijvoorbeeld: als een DBC-traject een ongeldige DBC-prestatiecode bevat, zal BRaM deze prestatiecode als niet aangeleverd beschouwen. Het kan ook gebeuren dat een ongeldige code voor het geslacht van een patiënt wordt aangeleverd, waardoor het traject uiteindelijk niet geselecteerd kan worden op de subgroep geslacht.

BRaM-beheerders van een zorgaanbieder kunnen in de rapportage ‘Bestandsverwerking’ zien hoeveel aangeleverde waarden ongeldig zijn.

In principe worden alle aangeleverde waarden stuk voor stuk gecontroleerd. De controles die plaatsvinden op de waarden van de relevante XML attributen staan in dit hoofdstuk aangegeven.

Attribuut van zorgaanbieder

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op zorgaanbiederniveau worden de volgende attributen gecontroleerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
zorgaanbiederCode De AGB code van de zorgaanbieder bevat een bij SBG bekende waarde
 
beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van patiënt

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op patiëntniveau worden de volgende attributen gecontroleerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
pseudoBSN De BSN-code wordt door ZorgTTP gepseudonimiseerd. BSN-codes die niet aan de BSN-restricties voldoen en niet-aangeleverde codes krijgen een dummy-code.
geboorteJaar Het geboortejaar van de patiënt is recenter dan 1880
geslacht Het geslacht van de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Geslacht’ uit het document ‘SBG codelijsten’
leefsituatie De leefsituatie van de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Leefsituatie’ uit het document ‘SBG codelijsten’
opleidingsniveau Het opleidingsniveau van de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Opleidingsniveau’ uit het document ‘SBG codelijsten’
beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van zorgtraject

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op zorgtrajectniveau worden de volgende attributen gecontroleerd: 

Attribuut Inhoudelijke controle
locatiecode De locatiecode van het zorgtraject bevat een waarde waarmee de locaties zijn aangegeven in de organisatiestructuur van de zorgaanbieder
zorgdomeinCode Het zorgdomein van het zorgtraject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Zorgdomein’ uit het document ‘SBG codelijsten’
primaireDiagnoseCode De primaire diagnosecode van het zorgtraject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Diagnose’ uit het document ‘SBG codelijsten’
PrimaireDiagnoseCode De primaire diagnosecode van het zorgtraject bevat een waarde die begint met as1 of as2
einddatumZorgtraject De datum van het veld einddatum zorgtraject ligt na de datum van destartdatum zorgtraject
 
beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van behandelaar

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op behandelaarniveau worden de volgende attributen gecontroleerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
primaireOfNeven Het type behandelaar van het zorgtraject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Type Behandelaar’ uit het document ‘SBG codelijsten’
Beroep Het beroep van de behandelaar bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Beroep’ uit het document ‘SBG codelijsten’

beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van nevendiagnose

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op nevendiagnose niveau worden de volgende attributen gecontroleerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
nevendiagnoseCode De nevendiagnosecode(s) van het zorgtraject bevat(ten) een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Diagnose’ uit het document ‘SBG codelijsten’
nevendiagnoseCode De nevendiagnosecode(s) van het zorgtraject is/zijn niet gelijk aan de primaire diagnosecode van het zorgtraject
beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van DBC-traject

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op DBC-trajectniveau worden de volgende attributen gecontroleerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
DBCPrestatiecode De DBC prestatiecode van het DBC traject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘DBC Prestatiecode’ uit het document ‘SBG codelijsten’
einddatumDBC De einddatum van het DBC traject ligt na de startdatum van het DBC traject
datumLaatsteSessie De datum van de laatste behandelsessie bij het DBC traject ligt na de datum van de eerste behandelsessie bij het DBC traject
redenEindeDBC De reden einde van het DBC traject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Reden Einde DBC’ uit het document ‘SBG codelijsten’
redenNonResponseVoormeting De reden non respons bij de voormeting van het DBC traject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Reden non Response’ uit het document ‘SBG codelijsten’
redenNonResponseNameting De reden non respons bij de nameting van het DBC traject bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Reden non Response’ uit het document ‘SBG codelijsten’

beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van meting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op metingniveau worden de volgende attributen gecontroleerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
typemeting Het type van de meting bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Type Meting’ uit het document ‘SBG codelijsten’
aardMeting De aard van de meting bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Aard Meting’ uit het document ‘SBG codelijsten’
typeRespondent De type respondent van de meting bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Type Respondent’ uit het document ‘SBG codelijsten’
beheerrapportages,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles
top