Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Dwang en Drang (rapport)

Rapportage Dwang en Drang (Argus)

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

In het menu kunt u onder Dwang en Drang (Argus) twee rapportages raadplegen: Cijfers over periode en Ontwikkelingen door de tijd.

Het samenstellen van de rapportage gebeurt in de volgende stappen:

 1. selecteer de gewenste periode
 2. selecteer, indien nodig, een zorgdomein
 3. selecteer het gewenste organisatieniveau
 4. maak het rapport

Vervolgens ziet u een rapport met vier tabellen:

 1. Aantal interventies (ruw) in de periode
 2. Duur maatregelen in uren in de periode
 3. Juridisch kader van de interventie in de periode
 4. Patiënten en interventies in de periode

Hieronder vindt u van al deze tabellen een voorbeeld. De tabellen zijn gevuld met fictieve data.

Tabel 1: Aantal interventies (ruw) in de periode

Tabel 2. Duur maatregel in uren in de periode


Tabel 3. Juridisch kader van interventies in de periodeTabel 4. Patiënten en interventies in de periodeDwang en drang: Cijfers over periode

Wanneer u kiest voor de rapportage Dwang en drang: Cijfers over periode krijgt u het volgende scherm te zien.

Het samenstellen van de rapportage gebeurt in de volgende stappen:

 1. selecteer, indien nodig, een zorgdomein
 2. selecteer het gewenste organisatieniveau
 3. maak het rapport

Vervolgens krijgt u onderstaande figuren en tabellen te zien

Figuur 1. Aantal interventies gestandaardiseerd

Tabel 1a. Aantal interventies per 1000 opnames (gestandaardiseerd), Landelijk


Duur van de maatregel

Figuur 2.1. Duur van de maatregel Separatie in uren (mediaan)


Figuur 2.2. Duur van de maatregel Afzondering in uren (mediaanFiguur 2.3. Duur van de maatregel Insluiting in uren (mediaan)

Figuur 2.4. Duur van de maatregel Fixatie in uren (mediaan)


argusrapportage,brambeheerder,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
raadplegenbram
top