Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Behandeluitkomst (initiële) DBC trajecten (rapport)

Wanneer gebruik je het rapport Behandeluitkomst (initiële) DBC trajecten?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het rapport Behandeluitkomst (initiële) DBC trajecten geeft informatie over de mate van verandering van klachten, functioneren en/of kwaliteit van leven gedurende een DBC. Deze rapportage is in principe alleen zinvol wanneer je uitsluitend initiële DBC’s selecteert eventueel aangevuld met basis GGZ. In dat geval vergelijk je de behandeluitkomsten die bereikt zijn gedurende maximaal het eerste jaar van de behandeling. Indien dat nog niet standaard is aangevinkt, kun je dus het beste bij de zorgtypedeel van de Prestatiecode “Initiele DBC’s” selecteren.

De rapportage biedt een groot aantal subgroepkenmerken, waarmee tot grote mate van detail specifieke patiëntengroepen gevormd kunnen worden. Het leent zich dus bij uitstek voor het gedetailleerde onderzoeken van variatie in behandeluitkomsten.

Het voordeel van de rapportage over DBC’s is dat de duur van de behandeling gemaximeerd is tot een jaar. Je voorkomt dus dat je behandelingen die zeer lang duren vergelijkt met korte behandelingen. Daarnaast vormen DBC’s een declaratie-eenheid en is het om die reden een voor de hand liggende eenheid om de behandeluitkomsten transparant te maken. Een nadeel is dat een deel van de behandelingen nog niet afgerond is en het getoonde resultaat dus eigenlijk een tussenmeting betreft. Het geeft daarom een onderschatting van de behandeluitkomst van de gehele behandeling.

behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstdbctrajecten,bram

Wie ziet wat?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Zorgaanbieder

Een BRaM gebruiker is door de zorgaanbieder geautoriseerd voor een bepaald niveau binnen de organisatie. Deze autorisatie regelt welke afdelingen als insteek OE geselecteerd kunnen worden.

De gebruiker krijgt altijd de resultaten te zien van de gekozen insteek OE en van de eventueel onderliggende afdelingen. Daarnaast krijgt de gebruiker geaggregeerd de resultaten van alle bovenliggende niveaus, inclusief die van de gehele instelling, eventuele referentiegroepen en het landelijk gemiddelde.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars kunnen alleen de resultaten inzien van die zorgaanbieders die daarvoor zijn geautoriseerd. In de beheerrapportage “ Autorisatie” kan een zorgaanbieder zien welke verzekeraars toegang hebben tot hun data. De zorgverzekeraar ziet alleen de resultaten voor de gehele instelling en het landelijke gemiddelde.

Alleen indien zorgaanbieder en zorgverzekeraar daarover afspraken hebben gemaakt, kan SBG op verzoek van de zorgaanbieder BRaM zo inregelen dat de zorgverzekeraar ook toegang heeft tot dieperliggende niveaus dan alleen de hele instelling. In dat geval krijgt de zorgverzekeraar een vergelijkbare toegang als de zorgaanbieders, inclusief de autorisatie voor het aantal niveaus dat de zorgverzekeraar dieper mag kijken.

algemeen,behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,zorgverzekeraar
behandeluitkomstdbctrajecten,bram,instelling,zorgverzekeraar
top