Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Een rapport Respons begrijpen

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,respons,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,dbctraject,responsafgeslotendbctrajecten,responsgestartedbctrajecten

Respons afgesloten DBC trajecten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De responsrapportage geeft een beeld van de bij SBG aangeleverde metingen. In deze rapportage staat altijd het landelijke responspercentage bovenaan. Deze rapportage is gebaseerd op alle (sub)selecties die worden gemaakt bijvoorbeeld qua periode, specifiek zorgdomein of specifieke declaratiegroep (bijvoorbeeld alleen de Basis GGZ).

De ‘n’ staat voor het totaal aantal gesloten DBC-trajecten dat past binnen de aangegeven selecties, zowel landelijk als voor de organisatie, zoals in dit voorbeeld GGZ Groot Hart.

De groene balken zijn de ‘completers’, oftewel alle gesloten DBC-trajecten met een geldige voor- en nameting conform de SBG-koppelregels. Alleen deze metingen zijn geschikt om een behandeleffect te kunnen bepalen.

Lichtbruin zijn de ‘drop-outs’, oftewel alle gesloten DBC-trajecten met alleen een geldige voormeting.

De bruine balk staat voor de ‘non-starters’, oftewel alle gesloten DBC-trajecten met alleen een geldige nameting.

En rood zijn de ‘non-responders’, oftewel alle gesloten DBC-trajecten waarbij geen meting is aangeleverd.

De getallen achter de genoemde percentages zijn altijd terug te vinden in het overzicht ‘Responsverlies’ in BRaM. Deze zijn echter alleen in te zien voor het hoogste niveau van de organisatie, desgewenst wel per zorgdomein.

Let op: achter de naam van de zorgaanbieder staat een uitroepteken als een Bruto-N-afwijking aanwezig is in één van de geselecteerde maanden. Dit uitroepteken wordt getoond omdat een Bruto-N-afwijking gevolgen kan hebben voor de gerapporteerde responspercentages. Ziet u een uitroepteken: controleer dan met behulp van de Bruto-N-controle in de BRaM rapportage Dataintegriteit of alle afgesloten DBC-trajecten zijn aangeleverd voor de maanden die horen bij de Bruto-N afwijking. Maanden met een Bruto-N-afwijking worden wel meegenomen in de landelijke responspercentages. Meer informatie over de Bruto-N-controle kunt u hier vinden.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,respons,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,dbctraject,responsafgeslotendbctrajecten

Respons gestarte DBC trajecten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De rapportage ‘Respons gestarte DBC-trajecten’ laat de voormetingen zien, gekoppeld aan DBC-trajecten met een startdatum in de geselecteerde periode. In het geval dat u alleen afgesloten DBC-trajecten aanlevert, ziet u hier de afgesloten DBC's met een startdatum in de geselecteerde periode.

Als u ook alle openstaande DBC-trajecten aanlevert, dan toont deze rapportage informatie over alle gestarte DBC-trajecten in de geselecteerde periode. U ziet hier dan dus zowel reeds afgesloten, als openstaande DBC-trajecten.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,respons,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,dbctraject,responsgestartedbctrajecten
top