Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Randomisatie

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018

Randomiseren bij SBG betekent dat elke relatie tussen nummerreeksen (koppelnummer, zorgtrajectnummer en DBC trajectnummer) bij SBG en de zorgaanbieder definitief worden verwijderd. Nadat een zorgtraject is afgesloten en er geen aanvullingen of correcties meer op kunnen worden toegepast zijn gepseudonimiseerde nummerreeksen niet meer nodig. SBG randomiseert alle nummerreeksen bij die zorgtrajecten waarbij de nummerreeksen geen functie meer hebben. Het pseudoniem wordt daarbij verwijderd en vervangen voor een willekeurig getal, zonder dat daarvan sleutels worden bewaard.

Een consequentie van het randomiseren is dat correcties of aanvullingen bij reeds aangeleverde trajecten niet meer mogelijk zijn. Omdat het met regelmaat voorkomt dat er toch herstelaanleveringen nodig zijn na verloop van de standaard aanlevertermijn van vier maanden, hanteren we een ruimere periode voordat er nummerreeksen definitief gerandomiseerd worden. 

top