Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Behandeluitkomsten, Rangordening (rapport)

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rangordening,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram

Wanneer gebruik je een rangordening?

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018

Als zorgaanbieder wilt u graag weten “waar sta ik” ten opzichte van andere zorgaanbieders. Vergelijken met een landelijk gemiddelde behandeluitkomst vertelt niet hoe groot de verschillen zijn tussen de zorgaanbieders. Ook kunt u uit het landelijk gemiddelde niet afleiden wat de maximale score is die zorgaanbieders behalen. Dat betekent dat u dus ook niet kunt zien hoeveel verbetering er in theorie mogelijk is voor u.

Een rangordening geeft behandeluitkomsten weer per (geanonimiseerde) instelling, gerangschikt van hoog naar laag. Een rangordening toont dus de werkelijke praktijkvariatie. Een ander voordeel van een rangordening is dat het laat zien welke score de bovenste instellingen behalen, zodat u inzicht heeft hoeveel verbetering er in theorie mogelijk is.

De rangordening is een globale rapportage en een goed startpunt om met het vergelijken van behandeluitkomsten te beginnen. Het geeft één cijfer per instelling per zorgdomein en is daarmee erg overzichtelijk. Het biedt daarentegen geen diepgang: er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid voor het maken van subgroepen. De rapportage biedt daarmee handvatten voor het stellen van vervolgvragen, maar het is af te raden er direct conclusies aan te verbinden.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rangordening,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram

Wie ziet wat?

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018

Zorgaanbieders en -verzekeraars zien hetzelfde rangordediagram. Zorgaanbieders zien daarbij alleen de eigen instelling met naam vermeld staan, alle overige zorgaanbieders zijn geanonimiseerd. Voor zorgverzekeraars zijn alle zorgaanbieders geanonimiseerd.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rangordening,rapportagesgebruiken,zorgverzekeraar
bram,instelling,zorgverzekeraar

Opvragen van een rangordening

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018

Er zijn twee soorten rangordeningen te vinden via het menu “behandeluitkomsten”: één voor casemix-gecorrigeerde behandeluitkomsten en één voor (ongecorrigeerde) categorische uitkomsten (percentage herstelde en verbeterde patiënten).

De werking van beide rapportages is grotendeels gelijk: na het selecteren van de rapportage uit het menu wordt een eerste rangordening getoond op basis van de standaardwaarden voor de keuze-opties. U kunt deze opties wijzigen, waarna de grafiek zich direct aanpast. De opties die u kunt kiezen verschillen tussen beide rapportages. Voor de rangordening Behandeluitkomst (gecorrigeerd) kunt u een zorgdomein kiezen en een rapportageperiode. Tevens kunt u kiezen voor een rapportage over gehele zorgtrajecten, initiële DBC’s of Basis GGZ.

Bij de rapportage Hersteld/Verbeterd (ongecorrigeerd) kunt u alleen het zorgdomein kiezen. Hersteld/Verbeterd is alleen beschikbaar voor gehele zorgtrajecten.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rangordening,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram

Een rangordening begrijpen

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018

De rangordediagrammen tonen de behandeluitkomsten over alle volledig aangeleverde trajecten met een sluitingsdatum in een periode van 12 maanden. De rapportageperiode wordt onder de rapportage vermeld. De rangordening wordt ééns per kwartaal geüpdatet.

Zorgaanbieders met minder dan 25 volledig gemeten zorgtrajecten worden niet in de rangordediagram opgenomen.

De namen van de instellingen zijn geanonimiseerd: alleen de plaats op de rangordening wordt getoond. Zorgaanbieders zien wel hun eigen instelling. Staat uw instelling er niet met naam en toenaam tussen, dan betekent dit dat uw instelling (voor het betreffende zorgdomein) minder dan 25 gemeten zorgtrajecten heeft aangeleverd.


Behandeluitkomst (gecorrigeerd)

Sommige instellingen hebben zwaardere patiënten dan andere instellingen. Het vergelijken van een ruwe Delta T doet geen recht aan deze verschillen. Om de behandelresultaten beter vergelijkbaar te maken moet je de verschillen in de casemix verrekenen in de Delta T. Dit wordt casemixcorrectie genoemd. Hoe dat precies werkt hebben we in een filmpje uitgelegd en in een infographic.

Casemixcorrectie maakt weliswaar uitkomsten meer vergelijkbaar, maar het is niet het antwoord op alle methodologische uitdagingen. Bijvoorbeeld zeer gespecialiseerde zorgaanbieders, die slechts één specifieke patiëntengroep behandelen, zijn – ook met casemixcorrectie – niet goed vergelijkbaar met grote geïntegreerde instellingen. Het blijft dus wel een kwestie van op verstandige wijze omgaan met de resultaten.

Gecorrigeerde uitkomsten zijn alleen beschikbaar voor gehele zorgdomein; het toepassen van filters (subgroepselectie) is niet mogelijk. Dat heeft een reden.Casemixcorrectie zorgt ervoor dat relevante verschillen in de patiëntenpopulaties worden gecorrigeerd. Een andere manier om dergelijke verschillen te verkleinen is subgroepselectie (ook wel stratificatie genoemd). Het gelijktijdig toepassen van beide methoden is weinig zinvol. Maar wanneer gebruik je nu welke methode?

Wil je hele zorgaanbieders met elkaar vergelijken, op de meest eenvoudige en begrijpelijke wijze, dan is het te verkiezen om naar gecorrigeerde uitkomsten te kijken. Je krijgt dat één indicator per zorgdomein waardoor het vergelijken hanteerbaar blijft.

Wil je echter weten waardoor verschillen worden veroorzaakt, diepere analyses uitvoeren, of ben je om een andere reden geïnteresseerd in een heel specifieke groep patiënten, dan kun je beter kiezen voor subgroepselectie en hanteer je de ruwe Delta T. Verdere correctie heeft dan geen zin, omdat je door de subgroepen al vergelijkbare patiënten hebt gecreëerd. Besef wel dat je in dat geval niet meer een behandeluitkomst voor de hele instelling krijgt, maar alleen voor de geselecteerde subgroep.


Hersteld en verbeterd

In de rangordening Hersteld/Verbeterd (ongecorrigeerd) wordt de behandeluitkomst getoond als het percentage patiënten dat is hersteld, verbeterd, stabiel gebleven of verslechterd. Deze onderverdeling is gebaseerd de concepten “klinisch significante verbetering” en “reliable change index” (De Beurs et al, 2015; De Beurs et al., 2015). Hierbij wordt op basis van de behaalde T-scores de behandeluitkomst bij de patiënt als volgt bepaald:

  • Hersteld: Een delta T > 5 en een T-eind van <42,5
  • Verbeterd: Een delta T > 5
  • Stabiel: Een delta T tussen -5 en 5
  • Verslechterd: een delta T <-5

De rangschikking is standaard gebaseerd op het gezamenlijke percentage voor hersteld en verbeterd (de patiënten die “baat hebben gehad” bij de behandeling). U kunt desgewenst zelf de rangordening laten sorteren op alleen het percentage herstelde patiënten of verslechterde patiënten, door op de betreffende categorie in de diagram of in de legenda te klikken. De behandeluitkomsten zijn ongecorrigeerd voor de onderliggende casemix.

Het percentage herstelde of verbeterde patiënten vervangt niet de Delta T. Delta T blijft de meest fijngevoelige indicator en daarmee het meest geschikt voor kwaliteitsverbetering. Voor meer verfijndere analyses raden we daarom aan gebruik te blijven maken van rapportages met Delta T. Het percentage hersteld/verbeterd biedt wel een wat meer aanschouwelijke beeld en is erg geschikt om voor een eerste vergelijking van jezelf met andere instellingen.

Interpretatie

Je plaats in de rangordening is een eerste indicatie voor je mogelijke verbeterpotentiëel. De scores van de bovenste instellingen laten zien welke maximale behandeluitkomsten momenteel gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de gedachte “de beste zorg voor iedere patiënt”’ zouden de andere instellingen ernaar moeten streven om deze maximale waarden te behalen.

De rangordediagram vertelt niet hoe je moet verbeteren. Verbeteren van behandeluitkomsten is een vorm van kwaliteitsmanagement; de rangordening is daarin slechts een eerste stap. Een goede vervolgstap zou kunnen zijn om te achterhalen op welke wijze de zorg is georganiseerd bij de bovenste zorgaanbieders en te bekijken of dat voor jouw organisatie ook tot verbeteringen kan leiden. In de training “Beter worden door te leren van vergelijken” kun je meer handvatten krijgen om actief aan kwaliteitsverbetering te werken.

Beperkingen aan rangordediagrammen

Hoewel een rangordediagram waardevolle informatie kan geven, is het belangrijk er niet te voorbarige conclusies uit te trekken. Hierbij enkele tips hoe je niet moet omgaan met een rangordediagram:

Wie onderaan de rangrode staat, doet het niet goed

Een eigenschap van rangordeningen is dat er altijd iemand onderaan staat. 10% van de zorgaanbieders behoort, per definitie, tot de onderste 10% van de rangorde. Het zou echter een misverstand zijn te veronderstellen dat die zorgaanbieders slechte zorg leveren. In de basis behoort de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste van de wereld. De zorgaanbieders onderaan de ranglijst leveren naar alle waarschijnlijkheid nog steeds uitstekende zorg. Wel hebben deze zorgaanbieders het grootste verbeterpotentieel.

Wie niet opklimt in de ranglijst verbetert niet

Je positie in de rangrijst is altijd een relatieve ten opzichte van de anderen. Als alle zorgaanbieders evenveel verbeteren, dan zul je dus niet stijgen in de ranglijst. Het is zelfs mogelijk dat je daalt op de ranglijst, terwijl je wel verbetert. Als je wilt weten of je jezelf door de tijd verbetert, kun je beter de eigen scores vergelijken met de eigen scores uit het verleden. De rangordening is hiervoor in elk geval niet geschikt.

De rangordening geeft een beperkte weergave van de kwaliteit van zorg

SBG maakt vaak maar één dimensie van de behandeluitkomst inzichtelijk, bijvoorbeeld klachten en symptomen bij Volwassenen Cure, terwijl de prestaties zich op meer dimensies richten, zoals het verbeteren van het functioneren of kwaliteit van leven. Een rangordening van de scores op één dimensie geeft nuttige input om je te verbeteren op die dimensie. Dat is op zich al zeer waardevol. Maar het zegt weinig over je totale kwaliteit van zorg. Het is daarom onverstandig om bij kwaliteitsmanagement blind te varen op de rangordening, zolang deze is gebaseerd op één meetdomein.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rangordening,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,hersteldenverbeterd
top