Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Datakwaliteit, Volledigheid (rapport)

Wanneer gebruik je het rapport Volledigheid?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een belangrijk aspect van Datakwaliteit is de volledigheid van de aangeleverde gegevens. Het rapport Volledigheid geeft inzicht hierin. Het is vooral van belang voor zorgaanbieders zelf om verbeteringen aan te brengen in de aanlevering. Verder geeft het achtergrondinformatie die nuttig kan zijn voor het interpreteren van behandeluitkomstrapportages.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,volledigheid,zorgverzekeraar
bram

Wie ziet wat?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het rapport Volledigheid is beschikbaar voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,volledigheid,zorgverzekeraar
bram,instelling,zorgverzekeraar

Opvragen van een rapport Volledigheid

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

U vraagt een rapport Volledigheid op door te kiezen voor een rapportageperiode. Voor de rapportageperiode hebt u de keuze uit de afgelopen 12 maanden of een van de recente kalenderjaren . Als zorgverzekeraar kiest u bovendien een zorgaanbieder waarover u gerapporteerd wilt worden. U kunt slechts één zorgaanbieder selecteren. Klik vervolgens op “Maak rapport”.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,volledigheid,zorgverzekeraar
bram

Een rapport Volledigheid begrijpen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het rapport bestaat uit een tweetal tabellen. Tabel 1 beschrijft de volledigheid van de aangeleverde casemixvariabelen. Deze variabelen zijn uitermate belangrijk voor het kunnen toepassen van een geschikte casemixcorrectie en dus voor het geven van een “eerlijk” behandelresultaat. Om die reden wordt gestreefd naar 100% correcte aanlevering op deze variabelen.

Het Totaal (Beschikbaar voor casemix) geeft het percentage DBC’s dat voor alle variabelen een geldige waarde heeft ontvangen. In de toekomst kunnen er namelijk pas gecorrigeerde scores worden berekend indien alle benodigde variabelen zijn aangeleverd. Het kan voorkomen dat een instelling bij ‘Volledigheid per variabele’ wel een percentage geldig aangeleverd laat zien, maar toch tot 0% beschikbaar voor casemix komt. De meest voorkomende oorzaak daarvoor is dat de instelling wel voor elk veld een percentage geldige waarden aanlevert, maar dat er desondanks geen enkel DBC-traject is, dat voor alle variabelen een geldige waarde heeft.

In de volledigheidstabel staat voorts aangegeven in hoeveel procent van de gevallen er een geldige waarde is aangeleverd bij de betreffende variabele. Dit percentage komt telkens tot stand door het aantal DBC’s met een einddatum in de betreffende periode waarbij wel een geldige waarde beschikbaar is te delen door het totaalaantal DBC’s.

Tabel 2 toont de volledigheid van het aantal aangeleverde DBC’s, de zogenaamde Bruto-N controle. Een groot en consistent verschil tussen het verwachte aantal DBC’s en het aantal aangeleverde DBC’s kan duiden op een aanleverprobleem. In dat geval wordt er een waarschuwing getoond en verdient het aanbeveling de verschillen te verklaren.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,ictmedewerkerdatatechnicus,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,volledigheid,zorgverzekeraar
bram,bruton,casemix,dis
top