Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Behandeluitkomst Zorgtrajecten (rapport)

Wanneer gebruik je het rapport Behandeluitkomst Zorgtrajecten?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het rapport Behandeluitkomst Zorgtrajecten geeft informatie over de mate van verandering van klachten, functioneren en/of kwaliteit van leven gedurende een geheel zorgtraject. Een zorgtraject is gedefinieerd als het volledige traject beginnend bij een initiëel DBC tot aan DBC waarmee het zorgtraject wordt beëindigd. Nog openstaande zorgtrajecten worden niet meegenomen in de rapportage. Het is noodzakelijk dat zowel het initiële DBC als het afsluitende DBC beiden bij SBG zijn aangeleverd, voor het berekenen van een behandeluitkomst.De rapportage biedt een groot aantal subgroepkenmerken, waarmee tot grote mate van detail specifieke patiëntengroepen gevormd kunnen worden. Het leent zich dus bij uitstek voor het gedetailleerde onderzoeken van variatie in behandeluitkomsten.
Het voordeel van de rapportage over zorgtrajecten is dat je hiermee het beste een beeld krijgt van de prestatie over de gehele behandeling. Het betreft dus de behandeluitkomst die bereikt is als de behandeling daadwerkelijk is afgerond en niet een eventuele tussenstand zoals bij de Initiële DBC’s. Een nadeel is dat je behandelingen die zeer lang duren vergelijkt met heel korte behandelingen, al biedt de subgroepselectie wel een mogelijkheid hier in te uniformeren.     

behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram
top