Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Inhoudelijke controles- Argus

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018
Inhoudelijke controles op Argus Attributen

We voeren de volgende inhoudelijke controles uit op de specifiek voor Argus aangeleverde attributen.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argustypemaatregel,attribuut,inhoudelijkecontroles

Attribuut van Opname

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Op Argus episode niveau worden de volgende attributen gecontroleerd.

Attribuut Inhoudelijke controle
 EindDatumOpname   De datum van het veld einddatum opname ligt na de datum van de startdatum van de opname
argus,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusopname,attribuut,dataprotocol,inhoudelijkecontroles

Attribuut van Juridische Status

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
Attribuut Inhoudelijke controle
EinddatumJuridischeStatus De eind datum van de juridische status ligt na de datum van het veld startdatum juridische status
JuridischeStatusCode De juridische status van de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Juridische Status’ uit het document ‘SBG Argus codelijsten’

De SBG Argus codelijsten vindt u onder 'Handleidingen' op onze documenten pagina.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusjuridischestatus,attribuut,datacontrole,inhoudelijkecontroles

Attribuut van Episode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
Attribuut Attribuut van Episode
StartdatumTijdEpisode De datum destart van de episode ligt na de datum van de start van de opname.
EinddatumTijdEpisode De datum van het de einddatum episode ligt na de datum van de start van de episode.
argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argusepisode,attribuut,datacontrole,inhoudelijkecontroles

Locatiecode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De locatiecode van de episode bevat een waarde waarmee de locaties zijn aangegeven in de organisatiestructuur van de zorgaanbieder. Lever bij de episode de locatiecode mee van de plaats waar de dwang- en drangmaatregel is toegepast. Dat kan een andere afdeling zijn dan die waar de patiënt klinisch is opgenomen. Een voorbeeld: een patiënt is klinisch opgenomen op afdeling A en ontvangt een dwang- en dwangmaatregel op afdeling B, dan geeft u als locatiecode bij die episode afdeling B mee.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles,locatiecode

TypeMaatregel

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het type maatregel dat is toegepast bij de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘TypeMaatregel’ uit het document ‘SBG ARGUS codelijsten’.

De SBG ARGUS CODELIJSTEN vindt u onder 'Handleidingen' op onze documenten pagina.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argustypemaatregel,attribuut,inhoudelijkecontroles

MateVerzet

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De mate van verzet die aanwezig was bij de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘MateVerzet’ uit het document ‘SBG ARGUS codelijsten’.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argusjuridischestatus,argusopname,attribuut

JuridischKader

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het juridische kader van de patiënt bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘JuridischKader’ uit het document ‘SBG ARGUS codelijsten’.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,inhoudelijkecontroles

Aanleverregels

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
  • Argus Opname: de einddatum van alle opnames ligt binnen de periode van de aanlevering, en de startdatum van alle openstaande opnames ligt voor de einddatum van de periode van de aanlevering
  • Argus Juridische status: de einddatum van alle juridische statussen ligt binnen de periode van de aanlevering, en de startdatum van alle openstaande juridische statussen ligt voor de einddatum van de periode van de aanlevering
  • Argus Episode: alle openstaande en afgesloten episodes die horen bij de aangeleverde opnames 
argus,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argusepisode,argusjuridischkader,argusopname,attribuut

Bepalen Zorgdomeinen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
  • ZZP’s worden aangeleverd onder de huidige regels en kunnen daarmee in principe onder alle zorgdomeinen vallen. Het zorgdomein zal over het algemeen code ‘01’ zijn (Volwassenen EPA)
  • DBBC’s worden aangeleverd onder code ‘08’ (Forensisch)
  • Argus data kan aangeleverd worden op alle zorgdomeinen.
ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,zorgdomein
top