Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Wie ziet wat?

algemeen,behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram,instelling,zorgverzekeraar

Zorgaanbieders

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een BRaM gebruiker is door de zorgaanbieder geautoriseerd voor een bepaald niveau binnen de organisatie. Deze autorisatie regelt welke afdelingen als insteek OE geselecteerd kunnen worden.

De gebruiker krijgt altijd de resultaten te zien van de gekozen insteek OE en van de eventueel onderliggende afdelingen. Daarnaast krijgt de gebruiker geaggregeerd de resultaten van alle bovenliggende niveaus, inclusief die van de gehele instelling, eventuele referentiegroepen en het landelijk gemiddelde.

Zorgverzekeraars

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Zorgverzekeraars kunnen alleen de resultaten inzien van die zorgaanbieders die daarvoor zijn geautoriseerd. In de beheerrapportage “ Autorisatie” kan een zorgaanbieder zien welke verzekeraars toegang hebben tot hun data. De zorgverzekeraar ziet alleen de resultaten voor de gehele instelling en het landelijke gemiddelde.

Alleen indien zorgaanbieder en zorgverzekeraar daarover afspraken hebben gemaakt, kan SBG op verzoek van de zorgaanbieder BRaM zo inregelen dat de zorgverzekeraar ook toegang heeft tot dieperliggende niveaus dan alleen de hele instelling. In dat geval krijgt de zorgverzekeraar een vergelijkbare toegang als de zorgaanbieders, inclusief de autorisatie voor het aantal niveaus dat de zorgverzekeraar dieper mag kijken.

top