Stichting Benchmark GGZ (SBG) is per 15 januari 2019 opgegaan in Akwa GGZ, Alliantie kwaliteit in de ggz.
Ga voor meer informatie naar www.akwaggz.nl